L’ICAC ha aconseguit el mes de març del 2015 l’acreditació i el logotip “HR Excellence in Research” per al seu personal d’acord amb la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) de la Comissió Europea.

hrexcellence.jpg
Vegeu el Pla d’acció (2015-2018) per a la implementació de polítiques de recursos humans d’acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el codi de conducta per a la contracció d’investigadors de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).