ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Annex al conveni de cooperació educativa de pràctiques externes. Conveni de específic de pràctiques externes entre la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) (Karen Fortuny Mendo)
Universitats | 2017
Annex al conveni de cooperació educativa de pràctiques externes. Conveni específic de pràctiques externes entre la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) (Daniela Soares Oliveira de Paulo)
Universitats | 2017
Addenda al conveni de data 24 de gener de 2017 entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya sobre tractament de dades en el Portal de la Recerca de Catalunya
Administració pública | 2017
Conveni entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (sobre regulació de tractament de dades dels investigadors per part del CSUC en el marc del Portal de la Recerca de Catalunya)
Administració pública | 2017
Conveni marc de col·laboració entre l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural - Museu d'Arqueologia de Catalunya i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Administració pública | Centres de recerca i museus | 2017
Conveni específic de col·laboració entre l'Ateneu Universitari Sant Pacià i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la coedició de l'obra "El monacat insular de la Mediterrània occidental. El monestir de Cabrera (Balears, segles V-VIII)" del Dr. Mateu Riera Rullan
Universitats | 2017
Conveni entre la Fundació Privada Mútua Catalana i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (manteniment secretaria 3r Congrés Tarraco Biennal)
Altres | 2017
Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Llívia i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Administració pública | 2017
Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Mútua Catalana i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per l'inici d'un camp de prospeccions sobre un possible campament militar cartaginès als voltants de Valls (V)
Altres | 2017
Addenda al conveni entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya i l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, en el marc del Projecte R3
Administració pública | Centres de recerca i museus | 2017