ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Acord d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Sr. Hugo Feliu Pérez
Adscripció investigadora | 2017
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica d'Arqueologia Clàssica i el Dr. Mateu Riera Rullan
Adscripció investigadora | 2017
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Dr. Carles Padrós Gómez
Adscripció investigadora | 2017
Annex al conveni de cooperació educativa de pràctiques externes. Conveni específic de pràctiques externes entre la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) (Sra. Alba Barberà Mas)
Universitats | 2017
Annex al conveni de cooperació educativa de pràctiques externes. Conveni específic de pràctiques externes entre la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) (Alberto Escudero Morales)
Universitats | 2017
Annex al conveni de cooperació educativa de pràctiques externes. Conveni específic de pràctiques externes entre la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) (Ariadna Peris Perramon)
Universitats | 2017
Annex al Conveni de cooperació educativa de pràctiques externes. Conveni específic de pràctiques externes entre la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) (Joan Dols Ferrandis)
Universitats | 2017
Annex al Conveni específic de cooperació educativa de pràctiques externes.entre la Facultat de Lletres de la Universiat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) (Ariadna Bosch Andreu)
Universitats | 2017
Annex al Conveni de cooperació educativa de pràctiques externes. Conveni específic de pràctiques externes entre la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Cataà d'Arqueologia Clàssica (ICAC) (Antoni Corrales Soberino)
Universitats | 2017
Annex al Conveni de cooperació educativa de pràctiques externes. Conveni específic de pràctiques externes entre la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) (Jordi Oliver Vert)
Universitats | 2017