ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2010
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tossa de Mar, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la publicació del llibre: Felix Turissa. La vil·la romana dels Ametllers i el seu fundus (Tossa de Mar)
Administració pública | Centres de recerca i museus | 2010
Conveni de col·laboració entre la Universitat de Sevilla i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la publicació del llibre Necròpolis urbanas en Baética
Universitats | 2010
Conveni de col·laboració entre l'Institut Cartogràfic de Catalunya i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssicaper la cessió d'ús d'informació geogràfica per a la seva utilització a un estudi pilot d'arqueomorfologia a la zona de l'Alt Empordà
Centres de recerca i museus | 2010
Conveni entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Sopraintendenza Speciale per I Beni Archeologici di Roma per a l'estudi i publicació de l'excavació del Tiberinum
Administració pública | 2010
Contrat de collaboration de recherche entre l'Institut Catalan d'Archeologie Classique et le Centre National de la Recherche Scientifique - Laboratoire Archéologie des Societés Méditerranéennes, UMR 5140
Centres de recerca i museus | 2010
Conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'empresa Autopistas Cesionaria Española, S.A. (Unipersonal) per la difusió del projecte "Estudi del paisatge arqueològic antic a l'Ager Tarraconensis"
Altres | 2010
Conveni de col·laboració entre el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) per al finançament de les seves despeses financeres
Administració pública | 2010
Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per al desenvolupament d'una base de dades en un entorn web sobre ceràmiques tardoantigues comunes i de cuina Mediterrània
Universitats | 2010
Conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centres de recerca i museus | 2010
Conveni marc de col·laboració entre l'Àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la Gestió del MED Project
Administració pública | 2010