ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2012
Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la realització d'una campanya d'intervenció arqueològica de recerca a Sant Pau de Riu-Sec (Sabadell, Vallès Occ.) Any 2012
Administració pública | Universitats | 2012
Conveni entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut d'Estudis Catalans per a la coedició de l'obra: Barcino II: Marques i terrisseries d'àmfores al Baix Llobregat
Centres de recerca i museus | 2012
Conveni de col·laboració entre ACESA i l'ICAC per a l'execució de les actuacions per la intervenció arqueològica al jaciment de Pla de Dalt (Sector 4) en relació a les obres de construcció de l'enllaç de Sant Gregori. Obres d'ampliació de l'Autopista AP-7
Altres | 2012
Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la realització conjunta del Màster Universitari en Arqueologia Clàssica per la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Autònoma de Barcelona
Universitats | 2012
Contracte programa entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (2011-2014)
Universitats | 2012
Conveni específic de cooperació entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la prestació de serveis (subdirector)
Universitats | 2012
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Dra. Pilar Camañes Villagrasa
Adscripció investigadora | 2012
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica para la gestión de Programas de ayudas en el marco del Estatuto del Personal Investigador en Formación
Administració pública | 2012
Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Cádiz y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica para el estudio arqueológico y arqueométrico del Programa de decoración arquitectónica y escultórica de las termas suburbanas de la ciudad romana de Baelo Claudia
Universitats | 2012
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Cádiz y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica
Universitats | 2012