ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2010
Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la realització d'una campanya d'intervenció arqueològica de recerca a Sant Pau de Riu-Sec (Sabadell, Vallès Occ.) Any 2010
Administració pública | Universitats | 2010
Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Cambrils i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la direcció científica la vil·la romana de La Llosa
Administració pública | 2010
Addenda II. Conveni específic de col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i el Capítol de la Catedral per a la realització d'una primera actuació arqueològica a l'interior de la Catedral de Tarragona
Administració pública | Altres | 2010
Addenda I. Conveni específic de col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i el Capítol de la Catedral/Arquebisbat de Tarragona per a la publicació dels treballs arqueològics desenvolupats a la Catedral de Tarragona durant els anys 2000 a 2003
Administració pública | Altres | 2010
Conveni marc de col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i el Capítol de la Catedral/Arquebisbat de Tarragona per a la coordinació de les actuacions arqueològiques derivades del Pla Director de la Catedral de Tarragona
Administració pública | Altres | 2010
Addenda al conveni de col·laboració entre el Patronat d'Arqueologia de Guissona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per al Projecte d'estudi de Les termes públiques romanes de Iesso (Guissona, La Segarra)
Centres de recerca i museus | 2010
Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Montmeló per a la gestió i execució de la subvenció atorgada pel Ministeri de Cultura per finançar el Parc Natural i Arqueològic Observatori de la Via Augusta
Administració pública | 2010
Acord de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per proposar una Escola de Doctorat conjunta
Universitats | 2010
Conveni específic de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, el Centre National de Recherche Scientifique i l'Université Blasie Pascal per fixar el marc de col·laborció amb el GEOLAB en el marc del projecte "Pràctiques i mobilitats territorials al Mont Lozère des del Neolític: Gestió dels recursos i serveis prestats a les societats del passat en una muntanya mitjana mediterrània"
Universitats | Centres de recerca i museus | 2010
Conveni entre la Diputació de Tarragona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a regular la Concessió d'una subvenció per a la publicació "Ager Tarraconensis. Estudi del paisatge arqueològic a la dreta del riu Francolí”
Administració pública | 2010