ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Contracte programa entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, i el Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
Administració pública | 2017
Tercera addenda al Contracte programa entre la  Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (2015-2018)
Universitats | 2017
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Dra. Maria Jesús Ortega Pérez
Adscripció investigadora | 2017
Acord d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Sr. Pablo Varona Rubio
Adscripció investigadora | 2017
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Dra. Esperança Huguet Enguita
Adscripció investigadora | 2017
Conveni d’adscripció d’activitats de recerca entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Dr. Alessandro Ravotto
Adscripció investigadora | 2017
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Institut Català d’Arqueologia Clàssica para la gestión de las ayudas en los ámbitos de los Subprogramas de Formación y Movilidad del Programa Estatal de Promoción del Talento y su empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de innovación 2013-2016 y otras actuaciones de convocatorias de ayudas para la movilidad de estudiantes y profesores universitarios
Administració pública | 2017
Conveni entre la Université Paul-Valéry Montpellier 3 i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per la codirecció internacional de la tesi de la Sra. Anne-Laure Grevey
Administració pública | 2017
Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Llívia i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per la participació en el projecte de recerca "Intervenció arqueològica al jaciment del Fòrum Iulia Libica (Les Colomines)"
Administració pública | 2017
Acord d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Sra. Núria Otero Herraiz
Adscripció investigadora | 2017