ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Tercera addenda al Contracte programa entre la  Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (2015-2018)
Universitats | 2017
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Dra. Lídia Colominas Barberà
Adscripció investigadora | 2017
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Dr. Daniel Mateo Corredor
Adscripció investigadora | 2017
Acord d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Sra. Marta Nicolás Muelas
Adscripció investigadora | 2017
Acord d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Sr. Hugo Feliu Pérez
Adscripció investigadora | 2017
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica d'Arqueologia Clàssica i el Dr. Mateu Riera Rullan
Adscripció investigadora | 2017
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Dr. Carles Padrós Gómez
Adscripció investigadora | 2017
Addenda al conveni de data 24 de gener de 2017 entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya sobre tractament de dades en el Portal de la Recerca de Catalunya
Administració pública | 2017
Conveni entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (sobre regulació de tractament de dades dels investigadors per part del CSUC en el marc del Portal de la Recerca de Catalunya)
Administració pública | 2017
Conveni marc de col·laboració entre l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural - Museu d'Arqueologia de Catalunya i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Administració pública | Centres de recerca i museus | 2017