ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2018
Acord d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Sra. Ada Lasheras González
Adscripció investigadora | 2018
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Dra. Patricia Terrado Ortuño
Adscripció investigadora | 2018
Conveni específic d'adscripció de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de la Universitat Internacional de Catalunya a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Universitats | Adscripció investigadora | 2018