ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2017
Acord d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Sr. Hugo Feliu Pérez
Adscripció investigadora | 2017
Conveni d'adscripció d'activitats de recerca entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Dr. Carles Padrós Gómez
Adscripció investigadora | 2017
Conveni entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (sobre regulació de tractament de dades dels investigadors per part del CSUC en el marc del Portal de la Recerca de Catalunya)
Administració pública | 2017