31/01/2010

24 febrer: conferència d’Isabel Rodà sobre “la llegenda negra dels emperadors romans”

El dimarts 24 de febrer la Dra. Isabel Rodà, directora de l’ICAC, pronunicarà la conferència “La monstruositat del poder: la llegenda negra dels emperadors romans”. Serà a CaixaForum Lleida a les 19 hores. Aquesta és la darrera conferència del cicle “Els límits de l'humà. Les cares del monstre en la mitologia clàssica”, coordinat pel Dr. Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la Universitat Rovira i Virgili i investigador de l’ICAC. Vegeu tot el programa aquí: Cicle "Els límits de l'humà" Introducció al cicle La condició humana constitueix el tema central de la mitologia clàssica. De tota manera, com que qualsevol definició ha d'explorar els límits del que es defineix i allò que en queda fora, els mites grecs i llatins s'han interessat particularment per la figura del monstre, aquella criatura que se situa en els límits de l'humà i l'infrahumà (o el sobrehumà). Però el monstre també dorm en el bell mig o en el més profund de l'home, sempre disposat a emergir quan menys se l'espera. Els monstres mítics, en el sentit físic o ètic del terme, han servit als grecs i a la cultura europea posterior per explorar aspectes tan diversos com la precarietat de la civilització, entesa com a contínua lluita contra el caos i la barbàrie, les raons de la violència o la crueltat, l'ambigüitat de les normes i de qualsevol ordre, les relacions entre els sexes o les formes de la follia individual o col•lectiva.
31/01/2010

Febrer-març: conferències sobre ideologia, pràctiques rituals i banquet en la protohistòria

Entre els mesos de febrer i març del 2009 s'organitza el V Cicle de Conferències Citerior sota el títol Ideologia, pràctiques rituals i banquet al nord-est de la península Ibèrica durant la protohistòria. La iniciativa és del Seminari de Protohistòira i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i està coordinada per Samuel Sardà, becari predoctoral, i Jordi Diloli, professor de la URV. El cicle compta amb la participació de dos investigadors de l'ICAC, la Dra. Maria Carme Belarte i el Dr. Jaume Noguera. Totes les conferències es faran a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili entre les set i les nou del vespre. Vegeu el programa tot seguit: Dimarts 10/02/09 "Comensalitat durant el bronze final i la primera edat del ferro: dipòsits relacionats amb el consum en contextos domèstics i funeraris", F. Javier López Cachero (Universitat de Barcelona) i Silvia Albizuri (Associació Catalana de Bioarqueologia) Dijous 12/02/09 "Arqueologia del banquet. Ritualització, semiòtica dels aliments i anàlisi contextual", Samuel Sardà Seuma i Jordi Diloli Fons (GRESEPIA. Universitat Rovira i Virgili) Dimarts 17/02/09 "Menjant plegats. Reflexions al voltant d’un conjunt de vaixella recuperat a l’assentament del primer ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià)", David Garcia i Rubert (GRAP-Universitat de Barcelona) i Isabel Moreno Martínez (GRAP-Museu d’Arqueologia de Catalunya) Dijous 19/02/09 "Menjar, beure, cremar. Els rituals com a pràctiques relacionals durant l’edat del ferro", Mireia López-Bertran (Universitat Pompeu Fabra) i Jaime Vives-Ferrándiz (Servei d’Investigació Prehistòrica de València) Dimarts 24/02/09 "Poder, vaixella de luxe i cervesa: Polibi i els banquets dels reis ibèrics", Pierre Moret (Université de Toulouse-Le Mirail) Dijous 26/02/09 "Banquet funerari i elements de banquet en tombes del nord-est de la península Ibèrica entre la primera edat del ferro i l’ibèric antic", Raimon Graells Fabregat i Núria Rafel Fontanals (Universitat de Lleida) Dimarts 03/03/09 "Comerç colonial, comensalitat i canvi social a la Protohistòria de Catalunya", Joan Sanmartí (Universitat de Barcelona), David Asensio (Universitat Autònoma de Barcelona), M. Carme Belarte i Jaume Noguera (Institut Català d’Arqueologia Clàssica) Dijous 05/03/09 "Loca sacra: banquets i rituals cerimonials en època romana i tardoantiga", Ricardo Mar Medina i Eva Subías Pascual (Universitat Rovira i Virgili). Per a més informació: Tríptic Cicle de conferències Resum conferències
31/01/2010

Febrer: l’ICAC en el cicle d’antiguitat grecollatina de Caixafòrum

Entre els dimarts 3 de febrer i 3 de març Caixafòrum de Tarragona organitza el cicle de conferències Cinc grans figures de l’antiguitat grecollatina. Es tracta de la segona edició del cicle Pensament i Cultura Clàssiques, que té l’objectiu de divulgar les arrels de la nostra cultura. El programa és el següent: - 3/2/2009: Francesc Casadesús, “Pitàgores: fundador llegendari d’una secta filosòfica” - 10/2/2009: Isabel Rodà, directora de l’ICAC, “Pompeu Magne” (imatge de la dreta) Aspecte de la sala d'actes de Caixafòrum durant la conferència de la Dra. Isabel Rodà. - 17/2/2009: Tomás Calvo, “Aristòtil, de la passió al sistema” - 24/2/2009: Antonio Guzmán, “Alexandre Magne: llums del mite i ombres de la història” - 3/3/2009: Josep Lluís Vidal, “Virgili i la paraula poètica” Les conferències són a les 19 hores a la seu del Caixafòrum (Cristòfor Colom, 2, Tarragona). Per a més detalls, vegeu el PDF adjunt o consulteu la web www.laCaixa.es/ObraSocial. Cicle Cinc grans figures de l'antiguitat grecollatina