Planimetria Arqueològica de Tàrraco

J. M. Macias, I. Fiz Fernández, Ll. Piñol Masgoret, M. T. Miró i Alaix, J. Guitart i Duran (direcció científica)
Atles d’Arqueologia Urbana de Catalunya, 2; Treballs d’Arqueologia Urbana, 1; Documenta, 5.
276 pàgines i carpeta de 46 plànols DIN-A2
Text en català amb un resum en anglès
ISBN: 978-84-934698-4-9
Tarragona, 2007

Planimetria arqueològica de Tàrraco és el resultat d’un projecte impulsat per la Conselleria de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona i l’ICAC, realitzat entre els anys 2005 i principis del 2007 a partir d’un conveni de col·laboració, coeditat entre les esmentades institucions i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Compta amb un volum de text descriptiu i amb una carpeta que inclou 46 plànols DIN-A2 i un índex.

Aquesta obra és fruit d’un treball de documentació i digitalització de les fonts bibliogràfiques i administratives de les excavacions i troballes arqueològiques dutes a terme a la ciutat de Tarragona des del segle XIX fins al desembre del 2004. La informació arqueològica recollida prové dels treballs que han efectuat 61 arqueòlegs i s’ha comptat amb la col·laboració de les empreses d’arqueologia que treballen a la ciutat i el suport de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense.

La important activitat arqueològica duta a terme a Tarragona, especialment en les darreres dècades del segle XX, feia necessària una compilació en una planimetria arqueològica dels nombrosos vestigis conservats o documentats. Calia recollir tota la informació per posar-la a l’abast de tots els agents que intervenen en el tractament del patrimoni arqueològic, tant des del camp de la recerca estricta com des del de la gestió arqueològica pròpiament, de l’urbanisme i de la difusió i projecció d’aquest passat.

Més enllà de la publicació, el projecte està concebut per ser una eina fonamental en la definició dels instruments urbanístics i legals que requereix la preservació del patrimoni històric de Tarragona. La informació generada és exportable a les bases cadastrals de la ciutat i, al mateix temps, està capacitada per importar documentació fotogràfica i cartogràfica i, finalment, per ser una eina de consulta en línia.

Amb la presentació d’aquesta obra, Tarragona s’ha situat entre les ciutats capdavanteres en la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació per tal de donar resposta a les contínues necessitats de la gestió i la difusió del seu patrimoni arqueològic.

The Archaeological Planimetry of Tarraco is the result of a project promoted by the Tarragona City Council Department of Heritage and the Catalan Institute of Classical Archaeology. It was compiled between 2005 and the beginning of 2007 on the basis of a cooperation agreement and was jointly published by the above institutions and the Autonomous Regional Government of Catalonia Department of Culture and the Media. It consists of a volume of descriptive text and a folder with 46 DIN-A2 size plans and an index.

This study is the documentation and digitalisation of the bibliographic and administrative sources from the archaeological excavations and finds in Tarragona between the 19th century and the end of December 2004. The information comes from the work of sixty-one different archaeologists and it has been compiled with the cooperation of the local archaeology firms and the support of the Royal Archaeological Society of Tarragona.

The major archaeological activity in Tarragona, particularly during the final decades of the twentieth century, made it necessary to produce an archaeological planimetry to bring together the numerous preserved or documented remains. It was necessary to compile this information and place it at the disposal of all those agents with an interest in our archaeological heritage: those involved in archaeological research, town planning, and the dissemination and projection of our past.

Beyond its publication, the project has been conceived as a fundamental tool for the definition of the town planning and legal instruments required for the preservation of Tarragona’s historical heritage. The generated information is exportable to the city’s cadastral databases and the program is also able import photographic and cartographic documentation. Finally, it will become a resource that can be consulted online.

With the presentation of this work, Tarragona has become a leader in the use of information and communication technologies to answer the constant demands made by the management and dissemination of its archaeological heritage.
   Name          Last modified   Size Description
Parent Directory - maps_folder/ 11-Oct-2010 15:39 - text_chapters/ 11-Oct-2010 15:39 - tarraco_banner.gif 25-Jan-2011 10:55 18K
Planimetria Arqueol˛gica de TÓrraco

Institut CatalÓ d'Arqueologia ClÓssica - Plaça d’en Rovellat, s/n 43003 - Tarragona - Tel. 977 24 91 33 Fax 977 22 44 01 - info@icac.cat