En aquest lloc web fem servir galetes (o cookies en anglès) perquè la teva visita sigui més àgil i per mesurar, de forma anònima per a tu, la navegació que fas al web.

Si continues navegant entendrem que acceptes l'ús de les galetes. Trobaràs informació completa sobre l'ús que fem de les galetes en aquest lloc web a la pàgina Política de cookies.

Formació avançada

 

Màster oficial interuniversitari en Arqueologia Clàssica

 


Integrat dins del Màster internacional ARCHEOMED, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, amb la col·laboració de la Université de Provence (Aix-Marseille I) i Seconda Università degli Studi di Napoli

 

 

Preinscripció del curs 2012 / 2013

 

Oberta la preinscripció al Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica (curs 2012/2013), ofert conjuntament per la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'ICAC.

 

Per formalitzar la inscripció s'ha d'omplir el formulari que trobareu en aquest enllaç.

 

Vegeu, del curs 2012-2013:

pla docent de grup 1 (URV) i l'aulari

- pla docent del grup 2 (UAB)

- calendari

 

 

Objectius del Màster

 

L'objectiu de Màster és oferir als estudiants una formació metodològica i una qualificació professional en el camp de l'arqueologia, a banda d'una especialització en l'àmbit del coneixement de l'arqueologia protohistòrica, l'arqueologia grega i romana, i de l'antiguitat tardana. S'ofereix un formació centrada en l'estudi de les societats mediterrànies antigues a partir de la cultura material, els textos i les dades mediambientals. El Màster proporcionarà a l'alumne la possibilitat d'introduir-se en la recerca arqueològica a través de l'activitat que porten a terme en aquest camp les universitats i institucions que hi participen. L'arqueologia preventiva i la gestió i difusió del patrimoni arqueològic són també objectius de formació prioritaris.

 

Contingut

 

El programa que dóna el títol de Màster en Arqueologia Clàssica presenta una càrrega total de 120 ECTS que es cursen en dos anys. No obstant això el nombre de crèdits a cursar pels alumnes podrà disminuir, a criteri de la Comissió coordinadora, d'acord amb l'acreditació de la formació prèvia corresponent.

 

Els estudiants podran cursar alguns dels períodes en què s'estructura el Màster a les universitats participants d'altres països de la Unió Europea: la Université de Provence (Aix-Marseille I) i Seconda Università degli Studi di Napoli.

 

Itinerari

 

Recerca i professionalitzador

 

Universitats i institucions participants

 

Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut Català d'Arqueologia Clàssica

 

Altres participants internacionals

 

Université de Provence (Aix-Marseille I) i Seconda Università degli Studi di Napoli

 

Matèries del programa

 

Primer curs

 

Primer semestre

 

Teoria i mètode d'excavació i registre

Mètode i tècniques d'anàlisi del territori

Tècniques auxiliars d'anàlisi

Introducció a la ceramologia

Sistemes constructius i documentació de l'arquitectura

Recursos instrumentals

Introducció a les llengües clàssiques

 

Segon semestre

 

Protohistòria de la Mediterrània

Arqueologia grega

Arqueologia romana

Arqueologia de les províncies romanes

Arqueologia de l'antiguitat tardana i de l'alta edat mitjana

Institucions jurídiques romanes

Arqueologia de les províncies orientals

 

Segon curs*

 

Primer trimestre

 

Arqueologia del paisatge de la protohistòria a l'antiguitat tardana

Ciutat i territori al món antic

 

Segon trimestre

 

Arqueologia de l'arquitectura

Gestió del patrimoni arqueològic

Fonts textuals per a la interpretació de l'antiguitat

 

Tercer trimestre

 

Economia, comerç i materials

Produccions artístiques

Les TIC aplicades a l'arqueologia i al patrimoni arqueològic

 

*Durant aquest segon curs s'haurà d'elaborar una memòria o treball de recerca

 

Requisits d'admissió

 

  1. Tenir el títol de graduat/ada o de llicenciat/ada en història, història de l'art o altres títols superiors universitaris equivalents
  2. Els candidats que tinguin altres estudis superiors universitaris hauran d'haver cursat 24 crèdits ECTS d'assignatures amb el contingut següent: història i arqueologia de les civilitzacions antigues (18 ECTS) i introducció a una llengua antiga (6 ECTS)
  3. En qualsevol cas, s'exigeix el coneixement bàsic de, com a mínim, dues de les llengües que s'utilitzen al màster (italià, francès i català o castellà)

 

Criteris de selecció

 

La selecció segueix les indicacions del programa Erasmus Mundus quant a l'excel·lència dels candidats, la seva motivació i els objectius professionals. La Comissió de selecció aplicarà els criteris expressats a continuació:

 

  • Currículum acadèmic: 50%
  • Llengües antigues: 10%
  • Llengües modernes: 20%
  • Experiència en arqueologia de camp: 20%

 

La Comissió es reserva el dret de convocar exàmens d'admissió en els quals els candidats hauran de demostrar els seus coneixements en història, arquoelogia i filologia de les civilitzacions antigues.

 

D'altra banda, cal tenir en compte que la universitat organitzadora del Màster oficial estableix els procediments i requisits que considera necessaris per a l'admissió final al Màster. Per tant, a més del requisit de la titulació oficial, convé informar-se de les condicions o criteris de selecció que addicionalment pugui preveure el Màster.

 

 

Altra informació d'interès

 

Llibre d'estil del treball de recerca

 

 

Coordinació

 

Contacte acadèmic ( coordinador/a)

 

Dra. Isabel Rodà de Llanza (presidenta de la Comissió de Màster oficial interuniversitari en Arqueologia Clàssica)

Institut Català d'Arqueologia Clàssica: 977 24 91 33

 

Dra. Eva Subías Pascual (coordinadora Universitat Rovira i Virgili)

Departament d'Història i Història de l'Art: 977 55 86 92

 

Dr. Josep Maria Palet Martínez (coordinador Institut Català d'Arqueologia Clàssica)

Institut Català d'Arqueologia Clàssica: 977 24 91 33

 

Dr. Cèsar Carreras Monfort (coordinador Universitat Autònoma de Barcelona)

Departament de Ciències de l'Antiguitat: 93 581 25 15

 

Contacte administratiu

 

Secretaria de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili

977 55 95 13

 

Secretaria de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Sra. Ana Gallego Salas

977 24 91 33 ext.214

 

 

 

  

 

L’ICAC és un consorci creat per

 

 

I un institut universitari adscrit a la URV

 


L’ICAC col·labora amb                 L’ICAC té el reconeixement