En aquest lloc web fem servir galetes (o cookies en anglès) perquè la teva visita sigui més àgil i per mesurar, de forma anònima per a tu, la navegació que fas al web.

Si continues navegant entendrem que acceptes l'ús de les galetes. Trobaràs informació completa sobre l'ús que fem de les galetes en aquest lloc web a la pàgina Política de cookies.

Què és la UEA

 

L’arqueometria, que es basa en l’aplicació de les tècniques analítiques pròpies d’altres disciplines científiques (geologia, química, física, biologia, etc.) a l’estudi del patrimoni, ha anat prenent importància en el conjunt de la recerca arqueològica al nostre país en els darrers anys. Avui dia, els estudis arqueomètrics han esdevingut imprescindibles per a obtenir un tipus de dades que, un cop interpretades, amplien de manera significativa la informació històrica que proporcionen els materials arqueològics. Entre ells, la caracterització de materials inorgànics ha estat un dels pioners ja que aquests materials, sobretot ceràmics però també lapidis i metàl·lics, són els que més sovint perviuen en el registre arqueològic o com a suport de produccions artístiques.


La Unitat d’Estudis Arqueomètrics neix amb l’objectiu d’aplicar tècniques analítiques als materials arqueològics inorgànics (inicialment pedres ornamentals, materials de construcció i ceràmiques) i proporcionar una interpretació en clau arqueològica dels resultats. A partir d’aquí, l’actuació de la Unitat s’articula en tres camps:


· Suport a la Investigació


Consisteix en un dels objectius fonamentals de la Unitat, i s’orienta cap a:

§ donar suport als arqueòlegs per solucionar problemàtiques relacionades amb el jaciment en general, el material recollit, les dades obtingudes in situ i en el laboratori.

§ oferir els seus serveis a institucions públiques nacionals i estrangeres i empreses privades, relacionades amb la gestió del patrimoni, l’arqueologia o la restauració, així com de unitat de suport a la investigació.


· Recerca i innovació

Paral·lelament, es preveu portar a terme projectes d’investigació relacionats amb l’àmbit de l’arqueometria que puguin ser útils de cara al coneixement més profund dels materials inorgànics utilitzats a l’Antiguitat o bé destinats a completar les col·leccions de referència de què disposa. Actualment, aquestes tasques es desenvolupen principalment en el marc del projecte de I+D+I “Explotación, uso e intrecambio de materias primas inorgánicas entre el Norte de Hispania, el Sur de la Galia y los puertos de Roma” (HAR2008-04600/HIST) finançat pel Ministerio de Innovación y Ciencia, però es col·labora també en altres projectes a nivell europeu, com el Port Networks Project, dirigit des de la British School at Rome (Itàlia) pel Prof. Simon J. Keay i en el qual universitats i institucions d’arreu d’Europa s’uneixen per entendre millor les xarxes comercials marítimes en època romana a partir del moviment d’àmfores i marbres al mediterrani.

Així mateix, també es considera important la innovació mitjançant l’optimització de les tècniques analítiques en la seva aplicació a materials arqueològics, així com l’experimentació de noves tècniques per valorar-ne la utilitat i rendibilitat arqueomètrica.


· Docència

La Unitat participa en la docència avançada de manera habitual en el Màster Interuniversitari en Arqueologia Clàssica des del curs 2006/07. Adicionalment, s’oferten cursos especialitzats relacionats amb les tècniques arqueomètriques, en especial d’aquelles aplicades en la Servei, com per exemple el que tingué lloc en el marc dels Seminaris Internacionals 2007/2008 sota el títol “Tècniques analítiques aplicades als materials petris” i que comptà amb la participació del Prof. L. Lazzarini, del Laboratori d’Anàlisis de Materials Antics (LAMA) de la Universitat I.U.A.V. de Venècia (Italia) com a principal ponent.

L’ICAC és un consorci creat per

 

 

I un institut universitari adscrit a la URV

 


L’ICAC col·labora amb                 L’ICAC té el reconeixement