En aquest lloc web fem servir galetes (o cookies en anglès) perquè la teva visita sigui més àgil i per mesurar, de forma anònima per a tu, la navegació que fas al web.

Si continues navegant entendrem que acceptes l'ús de les galetes. Trobaràs informació completa sobre l'ús que fem de les galetes en aquest lloc web a la pàgina Política de cookies.

Perfil del contractant


 

 

Aquest espai té la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual del consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica, de conformitat amb el que disposa l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31-10-2007).

 

Aquí hi trobareu la informació relativa a: les instruccions per les quals es regulen els procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada d’acord amb l’article 175 de la Llei de contractes del sector públic; els anuncis de licitació, i si escau, d’adjudicació; els plecs de clàusules administratives particulars, i els plecs de prescripcions tècniques. I, quan escaigui, les adjudicacions provisionals i les definitives de les licitacions del consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica. També publicarem aquí qualsevol altra documentació o comunicació que es consideri oportú publicar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes.

 

Licitacions en curs: cliqueu aquí

 

Instruccions internes de contractació per les quals es regulen els procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada: cliqueu aquí


Resolució de la directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per la qual s’actualitzen els instruccions internes de contractació: cliqueu aquí

 

 

 

 

L’ICAC és un consorci creat per

 

 

I un institut universitari adscrit a la URV

 


L’ICAC col·labora amb                 L’ICAC té el reconeixement