En aquest lloc web fem servir galetes (o cookies en anglès) perquè la teva visita sigui més àgil i per mesurar, de forma anònima per a tu, la navegació que fas al web.

Si continues navegant entendrem que acceptes l'ús de les galetes. Trobaràs informació completa sobre l'ús que fem de les galetes en aquest lloc web a la pàgina Política de cookies.

Què és la Unitat de Documentació Gràfica

 

La documentació gràfica, entesa com la representació a escala del fet arqueològic, independentment del format (dibuix o fotografia) o de la tècnica utilitzada, és un instrument bàsic per a la documentació de jaciments, monuments i materials arqueològics.

Malgrat la seva importància, la documentació gràfica és, avui dia, un aspecte de la recerca que encara cal desenvolupar en totes les seves potencialitats. L’augment de la quantitat de treballs vinculats a l’arqueologia i al patrimoni històric, la necessitat i la crida a una major qualitat i precisió, i l’aparició de les noves aplicacions infogràfiques, han comportat una especialització tècnica i un desenvolupament teòric i metodològic que no ha trobat encara l’encaix adequat.

La manca de gent suficientment preparada, el desconeixement de les noves aplicacions tecnològiques i l’ús d’un llenguatge i una metodologia poc evolucionats, són els principals problemes que aquesta situació comporta, problemes que només s’han intentat superar a partir d’esforços puntuals i sovint sense continuïtat.

La Unitat – Servei de Documentació Gràfica de l’ICAC vol incidir en aquesta problemàtica i per això s’estructura en tres grans àrees.


1. Àrea formativa

Està orientada a crear professionals i tècnics degudament preparats i que puguin oferir els seus serveis a empreses i institucions. Actualment, hi ha una manca de formació sistemàtica, fins al punt que els professionals que estan en actiu són bàsicament autodidactes i han hagut de recórrer a l’autoaprenentatge, amb tot el que això comporta de dispersió de solucions, llenguatges i metodologies aplicades.

La formació es canalitza en dos grans camps. El primer tindrà com a objectiu la formació de tècnics de dibuix i fotografia especialitzats en arqueologia, per tal d’actuar com a tècnics de suport a la recerca arqueològica. A partir de convenis amb Instituts d’Educació Secundària s’oferirà aquesta via d’especialització a estudiants i titulats en aquests centres amb coneixements previs d’eines a utilitzar i de conceptes de representació, als quals es formarà en les especificacions i necessitats pròpies de l’arqueologia. El segon camp s’enfocarà a la formació continuada dels professionals ja en actiu, així com, eventualment, la formació específica per a la correcta especialització en aquestes tècniques d’arqueòlegs titulats.

2. Àrea de recerca i innovació

Està orientada a optimitzar els mitjans tècnics existents, i a explorar i experimentar amb nous llenguatges i amb noves aplicacions. En definitiva, a cercar noves eines per rendibilitzar el treball sense renunciar ni a la qualitat ni al valor estètic. Això també implicarà el desenvolupament de nous conceptes i una base teòrica sòlida i coherent.

3. Àrea de suport a la investigació arqueològica

Està orientada a donar servei tant als diversos projectes i grups de recerca vinculats a l’ICAC com a altres centres d’investigació, administracions, empreses i particulars per a aquestes tasques. La Unitat neix amb el propòsit de tendir a un autofinançament que li permeti eventualment el creixement, consolidació i aprofundiment de la qualitat dels seus resultats. En concret, els serveis que la Unitat es proposa oferir a mig termini són els següents:

  • Dibuix i delineació de materials mobles
  • Realització de planimetries arqueològiques (plantes, seccions, alçats)
  • Delineació i tractaments infogràfics de planimetries pròpies o alienes
  • Suport topogràfic al treball de camp arqueològic
  • Tractaments d’informació gràfica i cartogràfica
  • Aixecaments i estudis previs de monuments i edificis (estudi de paraments)
  • Documentació fotogràfica i postelaboració
  • Restitucions i reconstruccions gràfiques

L’ICAC és un consorci creat per

 

 

I un institut universitari adscrit a la URV

 


L’ICAC col·labora amb                 L’ICAC té el reconeixement