En aquest lloc web fem servir galetes (o cookies en anglès) perquè la teva visita sigui més àgil i per mesurar, de forma anònima per a tu, la navegació que fas al web.

Si continues navegant entendrem que acceptes l'ús de les galetes. Trobaràs informació completa sobre l'ús que fem de les galetes en aquest lloc web a la pàgina Política de cookies.

Què oferim

 

Els serveis que oferim consisteixen en:

 • serveis centrats en el jaciment (estudis de sedimentologia i estratigrafia, recollida de mostres, etc).
 • serveis centrats en el laboratori (caracterització i/o identificació de materials ceràmics, lapidis i morters d’època clàssica, la datació de materials ceràmics per termoluminiscència, preparació de les mostres, realització de les anàlisis i obtenció de les dades analítiques, elaboració i interpretació de les dades en informes, estudis o projectes).


Les anàlisis que s'ofereixen són:

 • observació macroscòpica (lupa binocular)
 • microscopia òptica (làmina prima)
 • microscopia electrònica
 • catodoluminiscència
 • difracció de raigs X
 • fluorescència de raigs X
 • anàlisi química elemental
 • anàlisi d’isòtops
 • termoluminiscència


Addicionalment, la Unitat d’Estudis Arqueomètrics també ofereix la identificació de gemmes, mitjançant les següents tècniques:

 • observació macroscòpica (estereomicroscopi)
 • determinació de l'índex de refracció (refractòmetre)
 • determinació de l'espectre d'absorció (espectroscopi)


També es contempla la possibilitat de realitzar altres tipus d’anàlisis, segons les necessitats o a petició dels sol·licitants, d’acord amb la problemàtica a resoldre i previ acord amb la part interessada.

L’ICAC és un consorci creat per

 

 

I un institut universitari adscrit a la URV

 


L’ICAC col·labora amb                 L’ICAC té el reconeixement