En aquest lloc web fem servir galetes (o cookies en anglès) perquè la teva visita sigui més àgil i per mesurar, de forma anònima per a tu, la navegació que fas al web.

Si continues navegant entendrem que acceptes l'ús de les galetes. Trobaràs informació completa sobre l'ús que fem de les galetes en aquest lloc web a la pàgina Política de cookies.

Organització i personal

L'òrgan de govern de l'Institut és el Consell de Direcció. Aquest Consell està format pel president, que és el conseller d'Educació i Universitats; el vicepresident, que és el rector de la Universitat Rovira i Virgili; dos vocals en representació de l'administració de la Generalitat de Catalunya, que són el director general de Recerca i el director general del Patrimoni Cultural; dos vocals en representació de la Universitat Rovira i Virgili, nomenats pel rector a proposta de la Junta de Govern; dos vocals en representació del Consell Interuniversitari de Catalunya, i el director de l'Institut.

 

  

Consell Científic Assessor
Un Consell Científic Assessor integrat per personalitats de prestigi internacional reconegut en l’àmbit d’actuació de l’Institut, i pels coordinadors de les diferents línies de recerca i programes transversals, tindrà cura del seguiment científic de l’activitat de l’Institut, d’avaluar-ne els resultats i de proposar noves estratègies i activitats.

Quant a tasques executives, l’Institut disposa dels càrrecs unipersonals següents: el director i l’administrador. Ambdós són nomenats pel Consell de Direcció.

El personal de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica estarà format per investigadors, personal de suport a la investigació i personal d’administració.

L’ICAC té una estructura de recerca flexible, articulada a partir de quatre tipus de personal investigador:

1. Investigadors adscrits
És el personal investigador d’altres centres de recerca (professorat universitari, conservadors de museus…) que s’adscriu voluntàriament a l’ICAC, ja sigui per participar activament en la programació de les tasques de l’ICAC com per desenvolupar projectes, programes o línies de recerca en què participa l’Institut amb suport econòmic extern o propi. Amb aquesta figura, l’ICAC pot gaudir de la col·laboració d’investigadors d’altres institucions mitjançant la signatura dels convenis de col·laboració amb les institucions respectives per regular els termes d’aquesta col·laboració.

2. Investigadors contractats
És el personal investigador contractat a través d'ofertes de treball convocades per l'Institut o convocatòries públiques de recerca (del Ministeri -programa Ramon y Cajal-, del DURSI o d'altres). Es responsabilitzarà i col·laborarà en els projectes de recerca aprovats, i podrà participar en els cursos de formació avançada que organitzi la institució.

3. Investigadors col·laboradors i visitants
És el personal investigador d’altres centres de recerca (professorat universitari, conservadors de museus…) que manifesta interès per les tasques de l’ICAC i la seva voluntat de col·laborar-hi puntualment o de fer-ne un seguiment general, i poder assessorar sobre projectes, programes o línies de recerca. A mesura que s’impliqui en les tasques de l’ICAC, pot passar a ser investigador adscrit. A més, l’Institut podrà comptar amb especialistes de prestigi reconegut que, en qualitat d’investigadors visitants, participin en les activitats específiques de recerca o en els cursos de formació avançada.

4. Becaris
És el personal investigador becat a través de convocatòries públiques de recerca (del Ministeri, del DURSI o d'altres) o directament per l'ICAC mitjançant convocatòries pròpies. Amb la figura del becari, l'Institut pretén fomentar la formació de personal investigador. Els becaris desenvoluparan bàsicament la recerca en el marc d'un o més projectes aprovats per l'Institut.


Els convenis de col·laboració entre l'ICAC i altres centres i grups de recerca (universitats, museus) facilitaran el marc de cooperació institucional necessari per compatibilitzar mútuament la dedicació dels investigadors que participin en els programes. Els convenis de col·laboració se signaran d'acord amb projectes i objectius concrets, per períodes específics.

L'ICAC també col·laborarà amb les empreses d'arqueologia a través de convenis, per potenciar la recerca derivada de l'arqueologia lliureprofessional i col·laborar en la formació de becaris.

L’ICAC és un consorci creat per

 

 

I un institut universitari adscrit a la URV

 


L’ICAC col·labora amb                 L’ICAC té el reconeixement