L’ICAC comença un Programa d’iniciació a la recerca (PIR) adreçat als estudiants del Màster en Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC).

Termini: 21/02/2018

El PIR consta de dues etapes:
•    En la primera, el participant col·labora amb un equip de recerca de l’ICAC.
•    En la segona, elabora el treball de fi de màster (TFM), relacionat amb l’equip de recerca amb què col·labora.

Documents
Resolució del director de l’ICAC
Bases de la convocatòria
Annex 2
Annex 3

Resolucions

Relació definitiva d’admesos i exclosos (21/2/2018)

Proposta provisional d’inscripció al programa (22/2/2018)

Resolució del director (28/2/2018)