Oferir als estudiants una formació metodològica i específica en les principals línies de recerca en arqueologia protohistòrica, grecoromana i de l’antiguitat tardana, centrades en els estudis de les societats mediterrànies antigues.

Aquest és l’objectiu de l’únic màster en arqueologia clàssica interuniversitari que hi ha a l’Estat espanyol i que organitzen Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).

La participació de l’ICAC en el màster ofereix l’oportunitat de conèixer un centre de recerca, col·laborar amb diferents equips de recerca, formar part de treballs de camp, fer pràctiques i iniciar-se en la investigació a través de l’accés al Doctorat en Arqueologia Clàssica.

El màster compta amb un equip de professorat altament qualificat de les tres institucions que l’impulsen, la URV, la UAB i l’ICAC.

Durant el curs 2013-2014 es va iniciar un nou pla d’estudis del Màster en Arqueologia Clàssica, amb una càrrega de 90 crèdits, organitzat per la UAB, la URV i l’ICAC. Durant el curs 2014-2015 s’imparteix la segona edició d’aquest nou pla, i per al curs 2015-2016 està obert el segon termini d’inscripcions de l’1 al 17 de setembre.

Inscripcions

Del pla vell del màster ja s’havien impartit un total de 7 edicions ininterrumpudes, de 120 ECTS, des del curs 2006-2007 fins al curs 2013-2014.