Los trabajos de las mujeres en el mundo antiguo

Cuidado y mantenimiento de la vida

Aplec d’estudis de catorze historiadores i prehistoriadores sobre el treball femení en les societats antigues. El paper de la dona en diverses activitats econòmiques dutes a terme en l’àmbit domèstic sovint ha estat invisible en la historiografia tradicional. El llibre abasta des del neolític fins a Roma, passant per les cultures  ibèriques, les dones a Mesopotàmia i el món grec clàssic, entre d’altres.

Índex

Entrevista a les editores: “L’economia del món romà es basa en la producció domèstica” (20/10/2016)