Projecte de recerca arqueològica al recinte de culte de la seu del Concilium Prouinciae Hispaniae Citerioris. Tarragona (Tarragonès). (Tarraco, Hispània Citerior) (Projecte quadriennal 2014/100925)

Investigador/es principal/es:: Josep M. Macias
Investigador/es participante/s: Andreu Muñoz (MBT-ICAC), Imma Teixell (Ajuntament de Tarragona-ICAC), Miquel Àngel Cau (ICREA-UB), Ana de Mesa, Pau de Solà-Morales (URV), Josep M. Toldrà (URV) , Josep M. Puche, Xavi Gonzalo i Francesc Rodríguez
Fechas: 01/01/2014 - 31/12/2017

Projecte de recerca que continua els treballs arqueològics desenvolupats a l’interior de la Catedral de Tarragona efectuats entre els anys 2007 i 2011. Aleshores es tractava d’un projecte de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona, l’ICAC i el Museu Bíblic Tarraconense amb l’objectiu de documentar les restes de l’antic temple d’August conservat sota la Catedral.

L’actual projecte es fruit de la col·laboració entre l’ICAC i el Museu Bíblic i compta amb el suport de la Direcció General del Patrimoni Cultural (Plans Quadriennals 2014-2017). En aquest període es preten assolir un coneixement més global de l’antiga àrea del recinte de culte de la seu del Concilium Proviciaciae de Tarraco, dedicant una especial atenció a la transició ideològica i urbanística entre el recinte de culte pagà i la implantació del complex episcopal de l’etapa visigòtica. Per a tal fi s’han previst una sèrie de sondejos estratigràfic en el recinte catedralici així com la documentació de les restes arquitectòniques d’aquest conjunt monumental en base a l’aplicació de tècniques de documentació gràfica. En aquest sentit el projecte compta amb la participació de la Unitat de Documentació Gràfica de l’ICAC i amb la col.laboració de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV i l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB/UPC). També es compta amb la participació de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’ICAC i de l’Equip de Recerques Arqueològiques i Arqueomètriques de la Universitat de Barcelona (ERAUUB).

Durant l’any 2014 s’ha procedit a l’elaboració del projecte d’intervenció i s’han desenvolupat treballs de documentació gràfica en base a la utilització de l’escàner làser en el sector arqueològic del recinte del claustre de la Catedral.