Les àmfores hispàniques del Castro Pretorio conservades als Mercats de Trajà. Aportació a l’estudi del comerç entre Hispania i Roma durant l’Alt Imperi

Investigador/es principal/es:: Ramon Járrega
Investigador/es participante/s: Piero Berni, Jordi Miró, Horacio González i Giorgio Rizzo
Investigador/es colaborador/es: Enric Colom
Fechas: 01/07/2016 - 31/07/2018

Aquest projecte té com a principal objectiu l’estudi de les àmfores hispàniques trobades en el segle XIX a la zona del Castro Pretorio, a Roma. Atès el seu estat complet o semi complet, aquestes àmfores són interessants des del punt de vista tipològic, però també constitueixen un element molt important per a l’estudi de l’economia i el comerç entre Hispania i Roma durant els segles I (especialment) i II d.C. També es pararà atenció a l’epigrafia amforal (amb la realització de calcs amb silicona), i s’aplicaran noves tècniques fotogramètriques per a poder estudiar la capacitat de les àmfores.