L’assentament romà dels Masos (Cambrils). Estudi arquitectònic i de la cultura material d’un lloc rural de l’ager Tarraconensis

Investigador/es principal/es:: Ramon Járrega
Investigador/es participante/s: Marta Prevosti, Jordi López i Lídia Colominas
Investigador/es colaborador/es: Gerard Martí (Museu d'Història de Cambrils) i Pere Cots
Fechas: 01/12/2015 - 31/12/2018

Estudi de la vil•la romana trobada a Els Masos (Cambrils) durant les obres de l’autopista AP-7. Es varen documentar algunes estructures arrassades, però l’interès principal del jaciment rau en l’abundància de les ceràmiques documentades, procedents sobretot de dos abocadors. L’estudi d’aquests conjunts de materials contribuirà a ampliar el coneixement de les produccions ceràmiques i el comerç a l’ager Tarraconensis durant l’Alt Imperi romà.