La vil·la romana del Forn Teuler (Nulles)

Investigador/es principal/es:: Jordi López (ICAC)
Investigador/es participante/s: Joan Canela (ICAC)
Fechas: 02/01/2013 - 31/12/2013
Financiación: Ajuntament de Nulles

21.161_Nulles

L’objectiu del present projecte és documentar la vil·la romana del Forn Teuler (Nulles) de cara a una futura excavació i posada en valor de la mateixa, en combinació amb l’Ajuntament del municipi. En aquest sentit, s’ha signat un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

Aquest jaciment, inèdit, conserva restes importants entre les que cal destacar uns banys i un contrapès de premsa. La cronologia s’extén entre els segles II-I aC i el IV dC.

Una primera actuació serà la catalogació del material recollit en la prospecció de superfície que es va dur a terme en el marc del projecte “Evolució del poblament i el paisatge a la Cessetània occidental durant el 1r mil·leni aC”. La segona, la catalogació de materials existents en col·leccions particulars procedents d’aquest jaciment. Finalment, s’obriran rases de prospecció en la parcel·la veïna aprofitant un canvi de conreu per tal de delimitar les restes de la vil·la per l’est.

En funció dels resultats obtinguts i de les disponibilitats pressupostàries s’anirà avançant en l’actuació. Sí que està prevista la inclusió del jaciment en les rutes turístiques de Nulles, un municipi que aposta des de fa anys per un desenvolupament sostenible, amb respecte pel patrimoni natural i històric, i pel turisme rural.