Epigrafia i suports a la Hispània Citerior

Inscripció reutilitzada a l'amfiteatre de Tarragona. Imatge: D. Gorostidi
Investigador/es principal/es:: Diana Gorostidi (URV-ICAC)
Investigador/es colaborador/es: Jordi López, Hernando Royo, Isabel Rodà (UAB-ICAC) i Anna Gutiérrez-Garcia M. (IRAMAT-CRP2A UMR 5060 CNRS - Université de Bordeaux Montaigne)
Fechas: 01/01/2010 - 31/12/2015
Financiación: Generalitat de Catalunya, SGR (2014SGR1197)

Aquest projecte forma part de la línia de recerca en Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA), inclosa en el Grup de Recerca MIRMED de l’ICAC (SGR). Té com a principals objectius estudiar el suports lapidis de l’epigrafia de la Hispania Citerior com a element representatiu de les elits provincials. En aquest sentit, centrem la nostra atenció en la immensa producció epigràfica de la capital provincial, el corpus de la qual ha estat recentment actualitzat pel prof. Alföldy (= CIL II2/14). Per una banda, es proposa una revisió i estudi de les inscripcions en la local pedra d’Alcover, associades al moment fundacional de la colònia en època cesariana, mentre que per l’altra revisem la implantació de un nou paisatge epigràfic coincident amb la reforma de la part alta de la ciutat en època flavia. Finalment, des d’una vessant més tècnica, es planteja un estudi pormenoritzat dels tallers epigràfics (officinae lapidariae) presents a la ciutat en les seves diverses etapes històriques.

Un altre element a tenir en compte és l’ús per la seva banda dels marbres sumptuaris locals, especialment la pedra de Santa Tecla i, ja fora de Tarraco, del brocatello de Tortosa, marbre molt preuat i importat per les elits de la capital de l’Imperi, així com la seva dispersió en altres indrets de la província o fins i tot per la resta del Imperi.

Aquest plantejament no deixa a banda l’estudi d’suports epigràfics no lapidis, com són les inscripcions sobre objectes mobles (instrumentum) en ceràmica o metall, també inclosos en aquest projecte.