Conventus Tarraconensis: una nueva perspectiva arqueológica de redes de vías, ciudades y villas. Un prototipo para la TIR-FOR online (I+D HAR2015-69655-P)

Investigador/es principal/es:: Marta Prevosti
Investigador/es participante/s: Josep Guitart (UAB-ICAC), Ada Cortés, Núria Romaní, Antonio González Senmartí (URV) i Ferran Arasa (UV)
Investigador/es colaborador/es: Pau de Soto (University of Southampton)
Fechas: 01/01/2016 - 31/12/2018
Financiación: MINECO, Proyectos I+D (HAR2015-69655-P)

El projecte: “CONVENTUS TARRACONENSIS: UNA NUEVA PERSPECTIVA ARQUEOLOGICA DE REDES DE VIAS, CIUDADES Y VILLAS. UN PROTOTIPO PARA LA TIR-FOR ONLINE (HAR2015-69655-P)” s’emmarca dins del gran projecte de renovació de la Tabula Imperii Romani (TIR) – Forma Orbis Romani (FOR):
http://www.uai-iua.org/en/projects/6/tabula-imperii-romani-tir
La progressiva utilització de la tecnologia digital i les potencialitats dels sistemes d’informació geogràfica han abocat a la Comissió Internacional per a la TIR-FOR a plantejar un nou projecte de gran abast, consistent en la digitalització de la informació fonamental sobre els jaciments de tot el món romà, en una gran base de dades realitzada sota criteris unificats i amb visibilitat en un portal digital únic, d’accés lliure. El sistema permetrà la visualització de les dades en mapes amb diferents bases (Google Maps, AWMC, DARE). La finalitat és crear un mapa interactiu, amb informació i enllaços addicionals, en accés obert. Es treballarà la connexió dels jaciments amb altres recursos informàtics (com Pelagios, GAP, ORBIS o Europeana) i la dotació d’informació addicional, com fotografies, vídeos, enllaços amb webs de museus, informació de jaciments visitables, etc. Això representarà la creació d’una eina de treball, on els investigadors podran trobar el mapa de l’Imperi Romà (mapes temàtics, tipològics i cronològics) amb tots els jaciments i els recursos corresponents.
Fins ara s’han anat creant moltes bases de dades de diferents temàtiques arqueològiques, però mai s’havia plantejat la creació d’una eina de treball tan globalitzadora i ambiciosa, amb la sistematització de la informació sobre els jaciments romans, amb la garantia de qualitat dels equips de treball que fan recerca sobre cada territori. Aquesta eina té un potencial enorme, perquè constitueix la base fonamental de partida de la recerca sobre el món romà. Ella mateixa permetrà fer un avenç important en molts aspectes de la investigació arqueològica, per exemple en comparacions entre territoris o en temàtiques concretes dels camps que es recullen a la fitxa de jaciment. La seva actualització serà ràpida i senzilla, garantia de manteniment al dia, sempre sota la base del compromís dels equips de treball.
La feina que es planteja, doncs, té una vessant metodològica important. La base de dades ha de ser consensuada pels diferents països que hi volen treballar, ha de tenir capacitat per a documentar la tipologia complerta dels jaciments existents en el món romà i els elements que apareixen dins d’aquests, així com les fonts antigues que hi fan referència, les troballes que s’hi ha fet i la bibliografia. Però també és una important tasca de coordinació, donada la dificultat d’integrar tots els països i equips que treballen en una amplitud geogràfica tan gran. Gràcies a l’organització de la Unió Acadèmica Internacional i de la Comissió que treballa a la seva empara, actualment Itàlia, França, Gran Bretanya, Alemanya, Grècia, Romania, Polònia, Hongria, Japó i Espanya en formen part i s’estan integrant en el nou projecte.
Però no es vol crear solament una eina per a la recerca sinó que també es vol treballar per estendre el seu ús a amplis sectors de la població. Es crearà un portal web que mostrarà les dades filtrades, en forma d’un mapa interactiu del món romà, on els usuaris podran tenir la informació sobre els jaciments existents en cada àrea geogràfica, així com fer consultes. Es pretén treballar en un disseny innovador, de tal forma que la seva presentació funcional i estètica resulti en sí mateixa un atractiu afegit. Aquest portal digital complirà la funció de divulgació al gran públic del patrimoni arqueològic romà, amb ús per a la docència, museus, demostracions, turisme i entreteniment, d’una forma nova, directa, entretinguda i més atractiva. Contribuirà a difondre la història comuna europea i a fomentar el sentiment d’origen comú europeu basat en la cultura clàssica.
El desenvolupament del projecte proporcionarà una prova pilot consistent en una eina de gestió digital de la informació patrimonial arqueològica del món romà, d’alta qualitat científica i per primera vegada sota criteris unificats, d’interès europeu i circunmediterrani, que si té l’èxit esperat, es podrà anar a aplicant a altres etapes històriques i altres àmbits territorials, de tal forma que anirà donant cada cop majors possibilitats d’interacció cronològica, geogràfica i temàtica, així com de divulgació i gestió.