Arqueozoologia a l’ager Tarraconensis. Estudi de la fauna de les vil·les dels Antigons i la Llosa

Remuntatge d'ossos de bou de l'abocador del segle III de la vil·la romana dels Antigons de Reus
Investigador/es principal/es:: Marta Prevosti (ICAC), Núria Padrós (ICAC), Sílvia Valenzuela (UB).
Investigador/es participante/s: Jordi Nadal (UB).
Fechas: 01/01/2006 - 31/12/2010

L’estudi de les restes de fauna està encaminat a avançar en el coneixement de la gestió ramadera dels establiments rurals de l’ager Tarraconensis. Aquest és un aspecte de l’economia rural romana fins ara molt menystingut i, per tant, les dades que aporti constituiran una novetat important per entendre el sistema econòmic rural de la zona. Se centra en les restes de la vil·la romana dels Antigons (Reus) i les de la vil·la romana de la Llosa (Cambrils).