Sergi Grau Guijarro

Investigador adscrito (R3), Área de investigación.
Miembro, Equipo de investigación: Arqueología del Mediterráneo oriental greco-romano.
Campos de estudio: Filología griega, Filosofía, Didáctica del mundo clásico.
Código ORCID: 0000-0001-6599-0752
s.grau@ub.edu
Publicaciones
Grau, S., "El enfrentamiento entre filósofos y tiranos, de la biografía helenística a la tardoantigua: evoluciones de un tópico biográfico", EMERITA, Revista de Lingüística y Filología Clásica, 88, p. 101-128. Scopus; Carhus+A.
Artículo en revistas indexadas | 2020
Grau, S., "Aristóteles entre doxografía y biografía: sobre Diógenes Laercio V 31", Studia Philologica Valentina, 21, p. 133-147.
Artículo en otras revistas | 2019
Grau, S., "Xenòfanes i els pitagòrics: un comentari a Diògenes Laerci 9.20", Liburna, 14, p. 185-199.
Artículo en otras revistas | 2019
Grau, S., "L’experiència laerciana de Gonçalo M. Tavares: una lectura de la tradició clàssica a Histórias falsas", Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia, 9 (2), p. 97-108. Carhus+D / 3,9 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2019
Grau, S., "Juan Valero: la pregona humanitat d’un humanista", Auriga. Revista de divulgació i debat del món clàssic, 98, p. 20-22.
Artículo en otras revistas | 2019
Más publicaciones
Grau, S., "Usos i abusos del vi per part dels filòsofs antics segons les biografies" a Pomer Monferrer, J. J.; Rovira, H. (eds.), Aigua i vi a les literatures clàssiques i la seua recepció, Rhemata monografías, Rhemata, Reus, p. 63-78.
Capítulo de libro | 2019
Grau, S., "Miracles de filòsofs entre Diògenes Laerci i Eunapi de Sardes: formes i funcions" a Movellán Luis, M.; Pomer Monferrer, J. J. (eds.), Mite i miracle a les literatures antigues i medievals, Rhemata monografías, Rhemata, Reus, p. 43-60.
Capítulo de libro | 2018
Grau, S.; Homar, R., "Nausica, entre Sòfocles i Maragall: els camins per al tràgic", Haidé. Estudis Maragallians, 7, p. 11-28.
Artículo en otras revistas | 2018
Grau, S., Diògenes Laerci, Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres, vol. II, Fundació Bernat Metge, Alpha, Barcelona.
Libro | 2018
Grau, S.; Juan Castelló, J., Eros gai (Antologia Palatina, llibre XII), Aetas, Adesiara, Martorell.
Libro | 2018
Grau, S., "La arrogancia de los filósofos griegos antiguos entre biografía y comedia" a De la Villa Polo, J.; Falque Rey, E.; González Castro, J. F.; Muñoz Jiménez, M. J. (eds.), Conventus classicorum. Temas y formas del mundo clásico, vol. II, Sociedad Española de Estudios Clásicos, Madrid, p. 95-102.
Capítulo de libro | 2017
Grau, S., "La résurrection des morts dans le contexte des auteurs païens tardifs" a Baró, R; Viciano, A; Vigne, D. (eds.), Mort et résurrection dans l’Antiquité chrétienne, Les Presses Universitaires de l’Institut Catholique de Toulouse, Éditions Parole et Silence, París, p. 57-75.
Capítulo de libro | 2017
Grau, S., "Teano de Crotona i Pitàgoras de Samos: matrimoni pitagòric o invenció biogràfica?" a Borrell, E; Gómez, P. (eds.), Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 63-69.
Capítulo de libro | 2016
Grau, S., "Omnia uincit amor? La castedat dels filòsofs entre biografia i novel·la" a Escudero, V., Gómez Llauger, N., Narro, Á. (eds.), Omnia uincit amor. Amor i erotisme a les literatures clàssiques i la seua recepció, Classical an Byzantine Monographs, Hakkert, Amsterdam, p. 83-97.
Capítulo de libro | 2015
Grau, S., "Las burlas del ascetismo en la biografía de los filósofos griegos antiguos: ¿un reaprovechamiento de materiales cómicos?", Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico, Ediciones Clásicas, Madrid, p. 171-178.
Capítulo de libro | 2015
Grau, S., Diògenes Laerci, Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres, Fundació Bernat Metge, Alpha, Barcelona.
Libro | 2014
Miralles, C.; Grau, S.; Silva, J., Lluís Nicolau d’Olwer, La lliçó de la dictadura, La Magrana, Barcelona.
Libro | 2014
Grau, S., Llucià de Samòsata, Contra un ignorant que comprava molts llibres. Un intel·lectual sense cultura, Aetas, Adesiara, Martorell.
Libro | 2013
Grau, S., "Les qualitats taumatúrgiques dels filòsofs grecs antics en Diògenes Laerci" a Padilla, C.; Redondo, J. (eds.), El sobrenatural a les literatures mediterrànies des de l’època clàssica fins a les societats actuals, Hakkert, Amsterdam, p. 141-157.
Capítulo de libro | 2013
Grau, S., "Els filòsofs i les dones en la biografia grega antiga" a Pomer, J. J.; Redondo, J.; Torné, R., Misogínia, pensament i religió a la literatura del món antic i la seua recepció, Hakkert, Amsterdam, p. 9-25.
Capítulo de libro | 2013
Grau, S.; Narro, Á., "Vidas de filósofos y hechos apócrifos de los apóstoles: algunos contactos y elementos comunes", Estudios Clásicos, 143, p. 65-92. Carhus+C / 6,477 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2013
Grau, S., "Diogenes Laertius between tradition and innovation: philosophers and θεῖοι ἄνδρες" a García-Gasco, R.; González Sánchez, S.; Hernández de la Fuente, D. (eds.), The Theodosian Age (A.D. 379-455): Power, Place, Belief and Learning at the End of the Western Empire, BAR Series, Archaeopress, Oxford, p. 183-189.
Capítulo de libro | 2013
Grau, S., "Observations on the Hesiodic Fragment 65 M-W", Philologus, 156, p. 388-392. Scopus; Carhus+B / 9,977 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2012
Grau, S., "Φιλόπονος o ἀργός: la caracterización del filósofo griego antiguo entre biografía y comedia", Una mirada actual a la filosofía griega (Palma de Mallorca), Ediciones de la SIFG, Madrid, p. 249-262.
Artículo en actas de congreso | 2012
Grau, S., "Tàntal filòsof? A propòsit de Diògenes Laerci 2.8" a Vintró, E.; Mestre, F.; Gómez, P. (eds.), Μελέτη. Homenatge a Montserrat Jufresa, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 139-174.
Capítulo de libro | 2012
Pòrtulas, J.; Grau, S., Saviesa grega arcaica, Summa aetatis, Adesiara, Martorell.
Libro | 2011
Grau, S., "Una nueva edición de Diógenes Laercio. Tiziano Dorandi, Laertiana. Capitoli sulla tradizione manoscritta e sulla storia del testo delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio", Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos, 20, p. 311-317. Scopus; Carhus+C / 7,977 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2010
Grau, S., "How to kill a philosopher. The narrating of ancient greek philosophers’ deaths in relation to their way of living", Ancient Philosophy, 30, p. 347-381. Scopus; Carhus+C / 9,977 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2010
Grau, S., "Tipificación en la biografía griega antigua de filósofos: la construcción de una imagen preconcebida", Espíritu, 140, p. 435-492. Scopus / 4,477 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2010
Grau, S., "Apunts per al desenvolupament d’un tòpic biogràfic: l’ateisme dels filòsofs grecs" a Borrell, E.; Gómez, P. (eds.), Artes ad humanitatem. Literatura, art i didàctica entorn del món clàssic, Actes del XVI Simposi de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, secció catalana (Tarragona, 22 al 24 d’octubre de 2009), SEEC, Tarragona, p. 51-59.
Artículo en actas de congreso | 2010
Grau, S., Antologia obituària dels filòsofs de la Grècia antiga, Aetas, Adesiara, Martorell.
Libro | 2009
Grau, S., La imatge del filòsof i de l’activitat filosòfica a la Grècia antiga. Anàlisi dels tòpics biogràfics presents en les Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres de Diògenes Laerci, PPU, Barcelona.
Libro | 2009
Grau, S., "Come parlavano i filosofi? Analisi delle forme espressive dei filosofi greci nella biografia antica", Lexis. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, 27, p. 405-446. Scopus / 4,931 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2009
Grau, S., Llucià de Samosata, Converses de meuques, Aetas, Adesiara, Martorell.
Libro | 2008
Grau, S., "Modelos de conversión e iniciación a la filosofía: análisis de un tópico biográfico", Noua Tellus. Anuario del centro de estudios clásicos, 26, p. 67-102.
Artículo en otras revistas | 2008
Janeras, S.; Camps-Gaset, M.; Grau, S., ROMÀ EL MELODE, Himnes. Himne Acatist, Clàssics del Cristianisme, Proa, Barcelona.
Libro | 2005
Grau, S., "Nous enfocaments per a una aproximació a la figura mítica de Resos" a Usobiaga, B.; Quetglas, P. J. (eds.), Ciència, didàctica i funció dels estudis clàssics. Actes del XIV Simposi de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, secció catalana (Vic), Barcelona, p. 239-249.
Artículo en actas de congreso | 2004