Marta Prevosti Monclús

Investigadora (R4), Área de investigación.
Responsable, Equipo de investigación: Poblamiento y territorio en época romana.
Campos de estudio: Arqueología de espacios rurales, Villae, Arqueología del paisaje, Gestión y difusión del patrimonio arqueológico.
Código ORCID: 0000-0002-6999-5312
mprevosti@icac.cat
Tel. +34 977 249 133 (ext. 203)
Publicaciones
Coll Monteagudo, R.; Prevosti Monclús, M.; Bagà Pascual, J., "L’edifici octogonal tardoantic de can Ferrerons (Premià de Mar, Maresme)" a Graupera, J., IN MARITIMA. 2n Simposi sobre història, cultura i patrimoni del Maresme medieval. Masos, masies i bordes: activitats agràries i elements patrimonials, Museu Arxiu de Vilassar de Dalt. Maresme Medieval, Vilassar de Dalt, p. 239-262.
Artículo en actas de congreso | 2019
Coll Monteagudo, R.; Prevosti i Monclús, M.; Bagà Pascual, J., "Elements d’escalfament i de drenatge del balneum de l’edifici octogonal de Can Ferrerons (Premià de Mar, el Maresme): tubuli latericii i clavi coctiles", “Aigua!” “Recurs vital, social, cultural i econòmic al Maresme” (Dosrius, 5 de maig de 2018), Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, Arxiu Comarcal del Maresme, IRMU, CCEPC, Dosrius, p. 18-31.
Artículo en actas de congreso | 2019
Prevosti, M., "Settlement and agrarian economy in the Conventus Tarraconensis, the Balearic Islands and the Pityusic Islands", Catalan Historical Review, 12, p. 9-26. SCOPUS, Carhus+A.
Artículo en revistas indexadas | 2019
Guitart, J.; Prevosti, M.; Soto, P. de; Romaní, N.; Cortés, A.; Padrós, N., "El projecte internacional Tabula Imperii Romani – Forma Orbis Romani (TIR-FOR)", Tribuna d'Arqueologia, 2015-2016, p. 332-347. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2018
Baklouti, S.; Maritan, L.; Casas, Ll.; Járrega, R.; Prevosti, M.; Mazzoli, C.; Ouazaa, N.L., "Archaeometric study of African Keay 25.2 amphorae in Catalonia (Spain): a history of importation and imitation", European Journal of Mineralogy, 30 (4), p. 759–772. JCR (ISI), SCOPUS. Factor d'impacte: 1.190 (Q4 Mineralogy) / 11.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2018
Más publicaciones
Prevosti, M., "Terminologia per a la cartografia històrica de l’antiguitat. L’exemple de la TIR-FOR", Terminalia, 17, p. 44-46. Carhus+B / 6.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2018
Casas, Ll.; Auguet, C.; Cantoni, G.; López Vilar, J.; Guasch, N.; Prevosti, M., "Using archaeomagnetism to improve the dating of three sites in Catalonia (NE Spain)", Journal of Cultural Heritage, Volume 31, p. 152-161. JCR (ISI), SCOPUS, Carhus+A. Factor d'impacte: 1.706 Q3 (Chemistry, analytical), Q3 (Materials sciences), Q3 (Geoscience) i Q3 (Spectroscopy) / 10.8 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2018
Prevosti, M.; Coll, R.; Clariana, J. F., "Can Llinàs o Cal Mallorquí (Alella, el Maresme). Noves dades sobre un establiment rural de tradició ibèrica, amb elements de culte domèstic d’època romana i un important conjunt de terra sigillata" a Subiñà i Coll, E. (ed.), XXIII Sessió d'Estudis Mataronins (Mataró, el 19 de novembre de 2016), Sessions d'Estudis Mataronins, Museu Arxiu de Santa Maria, Mataró, p. 255-285.
Artículo en actas de congreso | 2017
Prevosti, M., "La diversité de l’habitat rural dans l’ager Tarraconensis à l’époque républicaine", Circa Villam. Studies on the rural world in the Roman period (any 2015), 7, p. 153-170.
Artículo en otras revistas | 2017
Prevosti, M.; Coll, R., "Un balneum du Ve siècle dans le bâtiment octogonal de Can Ferrerons (Barcelone)", Studies on the Rural World in the Roman Period, 10, p. 69-97.
Artículo en otras revistas | 2017
Coll, R.; Prevosti, M., "La tècnica constructiva de l’edifici octogonal de Can Ferrerons (Premià de Mar, Barcelona)", Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 12, p. 94-105.
Artículo en otras revistas | 2016
Coll, R.; Prevosti, M.; Bagà, J., "Primeros resultados del estudio del taller anfórico de la Gran Via – Can Ferrerons (Premià de Mar, Barcelona)" a Járrega, R.; Berni, P. (eds.), Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo (Tarragona, del 10 al 13 de desembre de 2014), Monografías Ex Officina Hispana III, ICAC, SECAH, Tarragona, p. 120-138.
Artículo en actas de congreso | 2016
Clariana, J. F.; Prevosti, M., "La represa de les excavacions arqueològiques a Torre Llauder desprès de la inauguració del mur. Resum de l’actuació al subsòl de l’aula principal", Felibrejada, 96, p. 93-122.
Artículo en otras revistas | 2016
Baklouti, S.; Maritan, Ll.; Casas, L.; Laridhi Ouazaa, N.; Járrega, R.; Prevosti, M.; Mazzoli, C.; Fouzaï, B.; Larabi Kassaa, S.; Fantar, M., "Establishing a new reference group of Keay 25.2 amphorae from Sidi Zahruni (Nabeul, Tunisia)", Applied Clay Science, 132/133, p. 140-154. JCR (ISI), SCOPUS. Factor d'impacte: 2,586 (any 2016) / 11.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2016
Prevosti, M.; Lindroos, A.; Heinemeier, J.; Coll, R., "AMS 14C dating at Can Ferrerons, a Roman octagonal building in Premià de Mar, Barcelona", Journal of Archaeological Science: Reports, 6, p. 275–283.
Artículo en otras revistas | 2016
Prevosti, M.; Coll, R.; Bagà, J., "El moment fundacional de la vil·la romana de la Gran Via-Can Ferrerons (Premià de Mar, Barcelona)" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August (Tarragona, del 26 al 19 de novembre de 2014), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 199-205.
Artículo en actas de congreso | 2015
Puche, J. M.; Prevosti, M.; Padreny, J. M.; Coll, R., "El edificio octogonal de Can Ferrerons, estudio métrico y arquitectónico" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1077-1081.
Artículo en actas de congreso | 2015
Prevosti, M., "Els estudis de paisatge al territori de la ciutat romana de Tarraco", Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 25, p. 191-223. Carhus+C / 3.898 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2014
Prevosti, M., "El nimfeu" a Járrega, R.; Prevosti, M. (eds.), Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona, Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 29-42.
Capítulo de libro | 2014
Prevosti, M., "Els objectes d’os treballat i la identificació d’un taller tèxtil" a Járrega, R.; Prevosti, M. (eds.), Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona, Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 247-263.
Capítulo de libro | 2014
Prevosti, M., "El vidre" a Járrega, R.; Prevosti, M. (eds.), Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona, Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 265-267.
Capítulo de libro | 2014
Járrega, R.; Prevosti, M. (eds.), Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona/ Els Antigons, a High Status Villa in the Camp de Tarragona, Documenta, 16, ICAC, Tarragona.
Libro | 2014
Prevosti, M.; Járrega, R., "Valoració general i conclusions" a Járrega, R.; Prevosti, M. (eds.), Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona, Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 269-294.
Capítulo de libro | 2014
Casas, Ll.; Prevosti, M.; Fouzai, B.; Álvarez, A., "Archaeomagnetic study and dating at five sites from Catalonia (NE Spain)", Journal of Archaeological Science, 41, p. 856-867. JCR (ISI), SCOPUS, Carhus+A. Factor d'impacte: 2,139 (any 2014) / 9.977 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2014
Prevosti, M., "Vil·les romanes", Patrimoni monumental de Catalunya. De la Prehistòria a l’Edat Mitjana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, p. 43-45.
Capítulo de libro | 2014
Fiz, I.; Gorostidi, D.; López Vilar, J.; Prevosti, M.; Abela, J., "In conspectu prope totius urbis: an application of different visual methods at the ager Tarraconensis landscape" a Contreras, F.; Farjas, M.; Melero, F. J., Proceedings of 38th Annual Conference on Computers Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Granada, del 6 al 9 d'abril de 2010), Series 2494, BAR International, Oxford, p. 185-192.
Artículo en actas de congreso | 2013
Prevosti, M., "Forma Conventus Tarraconensis I: Baetulo-Blanda. La primera carta arqueològica de la Península Ibèrica", Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, XXIV, p. 67-84. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2013
Prevosti, M., "Paisatge, poblament, cultura material i història de l’Ager Tarraconensis. Resultats i comparacions" a Prevosti, M.; López Vilar, J.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional (Tarragona, del 27 al 28 d'octubre de 2010), Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 13-22.
Artículo en actas de congreso | 2013
Prevosti, M.; López Vilar, J.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional/ Landscape, Settlement, Material Culture and History. Proceedings of the International Symposium, Documenta, 16, ICAC, Tarragona.
Libro | 2013
Prevosti, M., "A textile workshop from Roman times: the villa dels Antigons", Datatèxtil, 28, p. 10-18.
Artículo en otras revistas | 2013
Prevosti, M.; Casas, Ll.; Roig, J. F.; Fouzai, B.; Álvarez, A.; Pitarch, A., "Archaeological and archaeomagnetic dating at a site from the ager Tarraconensis (Tarragona, Spain): El Vila-sec Roman pottery", Journal of Archaeological Science, 40, p. 2686-2701. JCR (ISI), SCOPUS, Carhus+A. Factor d'impacte: 2,196 / 1.889 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2013
Prevosti, M.; López Vilar, J.; Fiz, I., "Paysage rural et formes de l’habitat dans l’ager Tarraconensis" a Fiches, J. L.; Plana-Mallart, R.; Revilla, V. (eds.), Paysages ruraux et territoires dans les cités de l'Occident romain. Gallia et Hispania (Barcelona, del 25 al 27 de març de 2010), Collection Mondes Anciens, Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpeller, p. 99-106.
Artículo en actas de congreso | 2013
Prevosti, M., "Instalaciones oleícolas y vinícolas estudiadas en el marco del Proyecto Ager Tarraconensis (PAT)" a Noguera Celdrán, J. M.; Antolinos Marín, J. A., De Vino et Oleo Hispaniae, Anales de Prehistoria y Arqueología (Múrcia, del 5 al 7 de maig de 2010), vol. 27-28, 2011-2012 (publ. 2013), AnMurcia, Múrcia, p. 97-111.
Artículo en actas de congreso | 2013
Gorostidi, D.; López Vilar, J.; Prevosti, M.; Fiz, I., "Propietaris de vil·les de l’ager Tarraconensis (meitat occidental del camp de tarragona). Proposta per a un catàleg" a Prevosti, M.; López Vilar, J.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional (Tarragona, del 27 al 28 d'octubre de 2010), Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 401-423.
Artículo en actas de congreso | 2013
Prevosti, M., "Presentación" a Sinner, A. G. (ed.), La moneda de los íberos. Ilturo y los talleres layetanos, Barcelona, p. 4.
Capítulo de libro | 2012
Prevosti, M., "Els grans canvis del poblament a Catalunya, de la protohistòria a l’antiguitat", Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, XXI, p. 45-76. Carhus+D / 1.877 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2012
Prevosti, M., "Els professionals de l’arqueologia: camps laborals", Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, 137.
Artículo en otras revistas | 2012
Revilla, V.; González, J-R.; Prevosti, M. (eds.), Actes del Simposi: Les vil·les romanes a la Tarraconense. Volum II, Monografies, 11, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona.
Libro | 2012
Prevosti, M.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 2. El poblament / The population, Documenta 16, ICAC, Tarragona.
Libro | 2011
Coll, R.; Prevosti, M., "Premià de Mar 1932. Descobertes arqueològiques al Camí del Mig", XXVII Sessió d'Estudis Mataronins, XXVII, p. 67- 70.
Artículo en otras revistas | 2011
Prevosti, M., "Miquel Tarradell, arrelat i transgressor", Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, XXII, p. 349 - 385. Carhus+D.
Artículo en revistas indexadas | 2011
Guitart, J.; Palet, J.M.; Prevosti, M.; Ruestes, C., "Ocupación y estructuración de la Cossetania oriental (Tarragona) de época ibérica al bajo Imperio", Tecnologías de información geográfica y análisis arqueológico del territorio. Actas del V Simposio Internacional de Arqueología de Mérida. Anejos AEA LIX (Mérida, 7-10 de novembre de 2007), Mérida, p. 221-232.
Artículo en actas de congreso | 2011
Prevosti, M.; Guitart, J., "Metodologia de l’estudi del poblament" a Sèrie Documenta, 16, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ager Tarraconensis 2. El Poblament, Tarragona, p. 11-13.
Capítulo de libro | 2011
Guitart, J.; Prevosti, M., "Les prospeccions extensives. Les prospeccions dels jaciments. Plantejament metodològic" a Sèrie Documenta, 16, Prevosti, M.; Guitart, J., Ager Tarraconensis 2. El poblament, Tarragona, p. 15-27.
Capítulo de libro | 2011
Prevosti, M.; Abela, J., "Prospeccions intensives: Prospeccions superficials sistemàtiques" a Sèrie Documenta, 16, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ager Tarraconensis 2. El Poblament, Tarragona, p. 37-111.
Capítulo de libro | 2011
Járrega, R.; Buffat, L.; Prevosti, M.; Abela, J., "Les col·leccions" a Sèrie Documenta, 16, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ager Tarraconensis 2. El Poblament, Tarragona, p. 123-140.
Capítulo de libro | 2011
Strutt, K.; Fry, R.; Prevosti, M.; Carreras, C., "Memòria de les prospeccions geofísiques realitzades a l’ager Tarraconensis / Report on the Geophysical Survey in the Ager Tarraconensis" a Sèrie Documenta, 16, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ager Tarraconensis 2. El Poblament, Tarragona, p. 223-248.
Capítulo de libro | 2011
Prevosti, M., "El sistema econòmic dels establiments de l’ager Tarraconensis" a Sèrie Documenta, 16, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ager Tarraconensis 2. El Poblament, Tarragona, p. 405-454.
Capítulo de libro | 2011
Járrega, R.; Prevosti, M., "Figlinae tarraconenses. La producció ceràmica a l’ager Tarraconensis" a Sèrie Documenta, 16, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ager Tarraconensis 2. El Poblament, Tarragona, p. 455-489.
Capítulo de libro | 2011
Fiz, I.; Gorostidi, D.; Prevosti, M., López Vilar, J.; Abela, J., "In conspectu prope totius urbis: la aplicación de diferentes métodos de análisis de visibilidad al paisaje del ager Tarraconensis", Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, 20, p. 97-122. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2011
Prevosti, M.; Carruesco, J., "Aportaciones del mundo helenístico a una tipología de hábitat rural romano: casas-torre y casas fortificadas", Bollettino di Archeologia on line. Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, vol. esp., p. 80-95.
Artículo en revistas indexadas | 2011
Prevosti, M.; Fiz, I., "La geologia i la fertilitat dels sòls en relació amb els establiments" a Sèrie Documenta, 16, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ager Tarraconensis 2. El poblament, Tarragona, p. 361-369.
Capítulo de libro | 2011
López Vilar, J.; Prevosti, M.; Fiz, I., "Estudi del poblament per períodes cronològics i per tipologies / A Study of the Population by Chronological Periods and Typologies" a Sèrie Documenta, 16, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ager Tarraconensis, 2. El poblament, Tarragona, p. 372-403.
Capítulo de libro | 2011
Prevosti, M.; Orengo, H.A.; de Soto, P.; Abela, J., "Integración de tecnologías SGDB, SIG y GPS en la planificación, desarrollo y análisis de las prospecciones intensivas del Ager Tarraconensis" a Mayoral, V.; Celestino, S., Tecnologías de Información Geográfica y análisis arqueológico del territorio, Anejos del Archivo Español de Arqueología, LIX, Mérida, p. 59-68.
Capítulo de libro | 2011
Prevosti, M.; Strutt, K.; Carreras, C., "The ager tarraconensis project (right side of river Francoli) (PAT): the application of geophysical survey to identify rural Roman settlement typologies", Corsi C.; Vermeulen, F. (ed.) Changing landscapes. The impact of Roman towns in the Western Mediterranean. Bologna, (Castelo da Vide-Marvão, 2008) (Castelo da Vide-Marvao 2008), Bologna, p. 205-216.
Artículo en actas de congreso | 2010
VVAA, Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural/ Historical aspects and natural setting, Prevosti, M.; Guitart, J., Tarragona.
Libro | 2010
Prevosti, M.; Guitart, J., "Plantejament i precedents del treball" a Prevosti, M.; Guitart, J., Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural, Tarragona, p. 15-23.
Capítulo de libro | 2010
Prevosti, M., "La ciutat de Tarraco, entre nucli urbà i territori / The city of Tarraco, between an urban centre and a territory" a Prevosti, M.; Guitart, J., Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural/ Historical aspects and natural setting, Tarragona, p. 25-112.
Capítulo de libro | 2010
Pèlachs, A.; Prevosti, M., "El paisatge de l’ager Tarraconensis" a Prevosti, M.; Guitart, J., Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural/ Historical aspects and natural setting, Tarragona, p. 113-120.
Capítulo de libro | 2010
Prevosti, M.; Clariana, J.F., "Torre Llauder, figlina amphoralis" a Rei Cretariae Romanae Fautores, Rei Cretariae Romanae Fautores 41, Bonn, p. 481-489.
Capítulo de libro | 2010
López Vilar, J.; Prevosti, M., "El poblament rural del Camp de Tarragona en època tardo-republicana (segles II-I aC)", Time of changes. In the beginning of the Romanization (Banyoles, 2009), Girona, p. 109-138.
Artículo en actas de congreso | 2010
Prevosti, M.; Martin, A., El vi tarraconense i laietà: ahir i avui. Actes del simposium, Marta Prevosti i Antoni Martín i Oliveras, Tarragona.
Libro | 2009
Prevosti, M., "L’arqueologia del vi a l’àrea costanera de la Tarraconense. Una reflexió", El vi tarraconense i laietà: ahir i avui. Actes del simposium (Tarragona i Teià, 2007), Tarragona, p. 249-259.
Artículo en actas de congreso | 2009
Revilla, V.; González, J.R.; Prevosti, M. (eds.), Actes del Simposi: Les vil·les romanes a la Tarraconense. Vol I, Barcelona.
Libro | 2009
Prevosti, M., "Las villae del Ager Tarraconensis, II", Les vil•les romanes a la Tarraconense. Implantació, evolució i transformació. Estat actual de la investigació del món rural en època romana (28 - 30 novembre 2007), Barcelona.
Artículo en actas de congreso | 2009