Moisés Díaz García

Investigador adscrito postdoctoral (R2), Área de investigación.
Miembro, Equipo de investigación: Arqueología Cristiana y de la Antigüedad Tardía.
Código ORCID: 0000-0001-7063-5595
mdiaz@icac.cat
Publicaciones
Díaz, M., "La importación de ánforas ovoides en la Tarraco republicana" a García Vargas, E.; de Almeida, R. R.; González Cesteros, H.; Sáez Romero, A. M., The ovoid amphorae in the Central and Western Mediterranean. Between the last two centuris of the Republic and the early days of the Roman Empire (Sevilla / San Fernando, del 10 a l'11 de desembre de 2015), Archaeopress, Archaeopress Publishing Ltd, Oxford, p. 367-375.
Artículo en actas de congreso | 2019
Domingo, J.; Bravo, P.; Díaz, M.; Fabregat, R.; Menchon, J.; Roig, J. F.; Ynguanzo, D, "Nuevos elementos de escultura arquitectónica visigótica hallados en Tarragona" a López, J. (ed.)., Tarraco Biennal. Actes del IV Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispanica (Tarragona, del 21 al 24 de novembre de 2018), Universitat Rovira i Virgili - Institut d'Estudis catalans, Tarragona, p. 105-116.
Artículo en actas de congreso | 2019
Díaz, M.; Piñol, Ll.; Teixell, I., "Materials i tècniques constructives emprades en l’edificació del Circ de Tàrraco" a Fundació Privada Mútua Catalana, La glória del circ. Curses de carros i competicions circenses. (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), A cura de Jordi López Vilar, Tarragona, p. 251-260.
Artículo en actas de congreso | 2017
Díaz, M.; Piñol, Ll.; Teixell, I., "El Circ de Tàrraco durant el període tardoantic: l’amortització dels accessos a la summa cavea" a Fundació Privada Mútua Catalana, La glória del circ. Curses de carros i competicions circenses (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), Edició a cura de Jordi López Vilar, Tarragona, p. 261-266.
Artículo en actas de congreso | 2017
Díaz, M., "Marcas sobre ánforas republicanas en la ciudad de Tarraco" a Járrega, R.; Berni, P. (eds.), Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo (Tarragona, del 10 al 13 de desembre de 2014), Monografías Ex Officina Hispana III, ICAC, SECAH, Tarragona, p. 184-198.
Artículo en actas de congreso | 2016
Más publicaciones
Díaz, M., "Las ánforas de Tarraco de los siglos II y I a.C." a Járrega, R.; Berni, P. (eds.), Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo (Tarragona, del 10 al 13 de desembre de 2014), Monografías Ex Officina Hispana III, ICAC, SECAH, Tarragona, p. 163-183.
Artículo en actas de congreso | 2016
Díaz, M.; Roig, J. F., "El jaciment de la Devesa (El Vendrell): un exemple d’explotació agrícola al Baix Penedès (ager Tarraconensis)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 26, p. 205-229. Carhus+B / 3.9 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2016
Díaz, M.; Roig, J. F., "Els edificis portuaris tardoantics de l’àrea fluvial de Tarraco i les seves tècniques constructives", Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 12, p. 78-92.
Artículo en otras revistas | 2016
Díaz, M.; Ramírez, R., "El asentamiento militar de Puigpelat (Alt Camp, ager tarraconensis), un castellum tardorrepublicano en tierras tarraconenses", Revista d'Arqueologia de Ponent, 25, p. 263-278. Carhus+B / 3.880 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2015
Díaz, M.; Gimeno, M.; Mesas, I., "Nuevos datos sobre la evolución del área portuaria occidental y fluvial de Tarraco. Últimas excavaciones en la UA 15 y en la c/ Vidal i Barraquer (antigua Sofrera Pallarès)" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August (Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 229-236.
Artículo en actas de congreso | 2015
Díaz, M.; Gorostidi, D.; Pociña, C. A., "Nova inscripció procedent del suburbi del Francolí. Intervencions als solars núm 30-38 de l’avda. de Roma (Tarragona)", Butlletí Arqueològic Reial Societat Arqueològica de Tarragona, 34-35, p. 161-167.
Artículo en otras revistas | 2015
Díaz, M.; Gimeno, M.; Gorostidi, D., "Inscripcions recentment trobades al solar núm. 27 A-B del carrer de Vidal i Barraquer de Tarragona (Antiga Sofrera Pallarès)", Butlletí Arqueològic Reial Societat Arqueològica de Tarragona, 34-35, p. 149-159.
Artículo en otras revistas | 2015
Díaz, M.; Teixell, I., "La plaza de representación del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris: soluciones y dudas sobre su interpretación arquitectónica" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 837-841.
Artículo en actas de congreso | 2015
Díaz, M.; Menchon, J., "Treballs arqueològics al castell de Solivella" a Menchon, J. (coord.), El Castell de Solivella. Entre el gòtic i el renaixement a la Catalunya Nova, Arola Editors, Tarragona, p. 72-93.
Capítulo de libro | 2014
Teixell, I.; Díaz, M.; Garcia Biosca, J. E., "Les darreres intervencions al Beateri de Sant Domènec: la transformació de la Plaça de Representació del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris en la Tarragona medieval i moderna", Tribuna d'Arqueologia, 2011-2012, p. 210-231. Carhus+D / 3.898 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2014
Tudisca, V.; Casieri, C.; Demma, F.; Díaz, M.; Piñol, L.; Terenzi, C.; De Luca, F., "Firing technique characterization of balck-slipped pottery in Praeneste by low field 2D NMR relaxometry", Journal of Archaeological Science, 38, 2, p. 352-359. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.914 (Q2, Geoscience, Multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 2.17 (2012) (Q1, 99%, History); Carhus+A / 9.977 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2011
Díaz, M., El castellum de Puigpelat, Biblioteca Tàrraco d'Arqueologia, 5, Fundació Privada Liber, Reus.
Libro | 2009
Díaz, M., "Intervenció al carrer Gasòmetre núm. 37. Noves troballes a l’entorn del Fòrum de la Colònia", Butlletí Arqueològic RSAT, 30, p. 75-86.
Artículo en otras revistas | 2008
Díaz, M., "Noves evidències d’arquitectura domèstica a Tàrraco. La domus del carrer Governador González 14", Butlletí Arqueològic RSAT, 30, p. 43-74.
Artículo en otras revistas | 2008
Díaz. M., Macias, J.M., "La vil•la romana de la Pineda/Cal•lípolis (Vila-seca, Tarragonès)" a Remolà, J. A., El territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona (Tarragona, del 14 al 16 de febrer de 2006), Forum, 13, MNAT, Tarragona, p. 133-151.
Artículo en actas de congreso | 2008
Díaz, M.; Otiña, P., "Importaciones e imitaciones de vajilla fina de barniz negro en Tarragona en los siglos II-I a.C." a Roca, M.; Principal, J., Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles I aC-I dC) (Tarragona, del 6 al 7 de novembre de 2003), Documenta 6, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Tarragona, p. 99-118.
Artículo en actas de congreso | 2007
, "Noves evidències de l’urbanisme romà i ibèric a l’àrea portuària de la ciutat: les intervencions al solar número 18 del carrer Jaume I de Tarragona", Tribuna d'Arqueologia, 2006-2007, p. 169-194.
Artículo en otras revistas | 2007
Díaz, M.; Menchon, J., "Treballs arqueològics al castell de Solivella (Conca de Barberà)" a Hernández, G. (dir.), Jornades d’Arqueologia 1999, Comarques de Tarragona (1993-1999). Prehistòria, protohistòria i època medieval. (Tortosa, 1999), Direcció General del Patrimoni Cultural, Barcelona, p. 423-433.
Artículo en actas de congreso | 2007
Díaz, M.; García, M.; Macias, J.M.;Pociña, C.A., "Les termes públiques de Tarraco i la monumentalització de la façana marítima de la ciutat", Tribuna d'Arqueologia, 2002-2003, p. 67-80.
Artículo en otras revistas | 2005
Díaz, M.; Macias, J.M.; Teixell, I., "Intervencions al carrer Sevilla núms. 12-14. Noves dades per a l’evolució urbana del “Casc Antic” de Tarraco", Butlletí Arqueològic, 27, p. 47-103.
Artículo en otras revistas | 2005
Díaz, M.; García, M.; Macias, J. M.; Pociña, C. A., "Elementos arquitectónicos del área termal pública de Tarraco" a Ramallo, S.F., La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente (Cartagena, del 8 al 10 d'octubre de 2003), Universidad de Murcia, Múrcia, p. 447-454.
Artículo en actas de congreso | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M., "Les thermae del carrer de Sant Miquel i els banys de tipologia imperial" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 152-155.
Capítulo de libro | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M., "Carrer de Sant Miquel, 33" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 30-62.
Capítulo de libro | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M., "Carrer de Castaños núm. 1" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 62-76.
Capítulo de libro | 2004
Díaz, M.; Macias, J. M.; Teixell, I., "L’entorn urbà" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona, p. 76-78.
Capítulo de libro | 2004
Díaz, M.; Otiña, P., "Nuevas evidencias tardorepublicanas en Tarraco, el silo de la calle de la Unión núm. 14", Revista d'Arqueologia de Ponent, 13, p. 289-313.
Artículo en otras revistas | 2003
Díaz, M.; Otiña, P., "Valoración comercial de Tarraco: importaciones cerámicas entre el siglo III a.C. y la dinastía julio-claudia", Ponencias y comunicaciones (Osca, del 6 al 8 de maig de 2003), Bolskan 20, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Osca, p. 67-82.
Artículo en actas de congreso | 2003
Díaz, M.; Otiña, P., "El comercio de la Tarragona antigua: importaciones cerámicas entre el siglo III a.C. y la dinastía julio-claudia", Archéologie et Histoire Romaine: Vivre, produire et échanger: reflets méditerranéens : mélanges offerts à Bernard Liou, 8, p. 171-194.
Artículo en otras revistas | 2002
Díaz, M.; Puche, J.M., "El gran col•lector tardorepublicà del carrer Apodaca núm. 7, Tarragona, a Ruiz de Arbulo, Remolà: L’aigua a la colònia Tàrraco", Empúries, 52, p. 52-55. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2002
Bosch, F.; Díaz, M.; Macias, J. M., "Excavació arqueològica al solar núm. 7 del carrer d’Hernández Sanahuja de Tarragona", Butlletí Arqueològic RSAT, 21-22, p. 105-116.
Artículo en otras revistas | 2002
Díaz, M.; Macias, J. M., "Les termes públiques de Tàrraco", Empúries, 53, p. 48-51. .
Artículo en revistas indexadas | 2002
Díaz, M.; Puche, J. M., "El proceso de urbanización de la Tarraco republicana: Los niveles constructivos del colector principal de la ciudad", Revista d'Arqueologia de Ponent, 11, p. 211-239. Carhus+B / 4.4 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2001
Gebellí, P.; Díaz, M., "Importaciones béticas en Tarraco en contextos pre-augusteos" a Chic García, G., Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae. Consevas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano (Écija-Sevilla, del 17 al 20 de desembre de 1998), Gráficas Sol, Écija, p. 1349-1359.
Artículo en actas de congreso | 2001
Díaz, M.; García, M.; Macias, J. M., "Las termas públicas de Tarraco: Estudio preliminar" a Fernández Ochoa, C.; García Entero, V. (eds.), Termas Romanas en el Occidente del Imperio (Gijón, 1999), VTP editorial, Gijón.
Artículo en actas de congreso | 2000
Díaz, M.; García, M.; Macias, J. M., "Les termes públiques de Tarragona: excavacions en el carrer de Sant Miquel, núm. 33. Estudi preliminar" a Ruiz de Arbulo, J., Tàrraco 99, Arqueologia d'una capital provincial romana (Tarragona, del 15 al 17 d'abril de 1999), Documents d'Arqueologia Clàssica, 3, URV, Tarragona, p. 111-136.
Artículo en actas de congreso | 2000
Díaz, M.; Macias, J. M., "La vil·la romana de Cal·lípolis (Vila-seca, Tarragonès)" a Ruiz de Arbulo, J., Tàrraco 99. Arqueologia d'una capital provincial romana (Tarragona, del 15 al 17 d'abril de 1999), Documents d'Arqueologia Clàssica, 3, URV, Tarragona, p. 207-222.
Artículo en actas de congreso | 2000
Díaz, M., "Tipocronología de los conjuntos cerámicos tardo-republicanos en Tarraco", Empúries, 52, p. 201-260. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2000
Díaz, M.; Macias, J. M., "Excavacions arqueològiques en el solar núm. 36 del carrer del Gasòmetre", Tàrraco 99. Arqueologia d'una capital provincial romana (Tarragona, 15 al 17 d'abril de 1999), p. 107-110.
Artículo en actas de congreso | 2000
Díaz, M.; Macias, J. M., "Intervenció arqueològica en el Passatge Cobos núm. 8 de Tarragona", Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica de Tarragona, 21-22, p. 117-126.
Artículo en otras revistas | 2000
Díaz, M., "La Tàrraco republicana: Estat de la qüestió", Butlletí Arqueològic RSAT, 19-20, p. 121-135.
Artículo en otras revistas | 1998
Díaz, M., "Fòrum colònia" a Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarraco. Patrimoni de la Humanitat, Diari de Tarragona, Tarragona, p. 89-100.
Capítulo de libro | 1998
Díaz, M., "La ciutat" a Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarraco. Patrimoni de la Humanitat, Diari de Tarragona, Tarragona, p. 101-112.
Capítulo de libro | 1998
Díaz, M., "Excavacions del Laboratori d’Arqueologia de la U.R.V. a la Rambla Vella: noves dades sobre la Tàrraco republicana", Butlletí Arqueològic RSAT, 19-20, p. 155-190.
Artículo en otras revistas | 1998
Peña, I.; Díaz, M., "Un nou accés al Fòrum Provincial de Tàrraco", Butlletí Arqueològic RSAT, 18, p. 191-226.
Artículo en otras revistas | 1996
Díaz, M.; Macias, J. M., "Les termes del carrer de Sant Miquel: Anàlisi interpretativa" a Macias, J. M., Les termes públiques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de Tarragona, Documenta, 2, ICAC, Tarragona.
Capítulo de libro