Jordi Miró Canals

Investigador adscrito (R3), Área de investigación.
Miembro.
Campos de estudio: Instrumentum domesticum (ceramología et al.).
Código ORCID: 0000-0002-9120-6623
jmiro@icac.cat
Publicaciones
Miró, J.; Járrega, R., "Les ateliers de production d’amphores ovoïdes du Nord-Est d’Hispania Citerior(Tarraconensis) aux époques tardo-républicaine et augustéenne précoce.", Revue Archéologique de Narbonnaise, 50-51, p. 209-221. Carhus+D / 6.5 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2017
Berni, P.; Miró, J., "Dinámica socioeconómica en la Tarraconense oriental a finales de la República y comienzos del Imperio. El comercio del vino a través de la epigrafía anfórica" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes del 1r Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : govern i societat a la Hispània romana, novetats epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy, Fundació Mútua Catalana, Tarragona, p. 63-83.
Artículo en actas de congreso | 2013
Ramon Járrega Domínguez, Piero Berni Millet, Jordi Miró Canals, "Anfore della Hispania Citerior (Tarraconensis) a Pompei: un approccio all’epigrafia delle anfore" a Toniolo, L., Fecisti cretaria. Produzione e circolazione ceramica a Pompei: stato degli studi e prospettive di ricerca. (Pompeia (Itàlia), del 17 al 18 de juny de 2016), Soprintendenza Archeologica di Pompei, Pompeia.
Artículo en actas de congreso