Judit Ciurana Prast

Investigadora adscrita postdoctoral (R2), Área de investigación.
Miembro, Equipo de investigación: Arqueología Cristiana y de la Antigüedad Tardía.
Campos de estudio: Arqueología funeraria, Arqueología de la ciudad antigua, Arqueología de las religiones.
Código ORCID: 0000-0003-1433-5605
jciurana@icac.cat
Tel. +34 977 249 133
Publicaciones
Giné, J.; Macias, J. M.; Remolà, J. A.; Salagaray, M.; Ciurana, J.; Provinciale, E.; Ynguanzo, M. D.; Fabregat, R., "El primer acostament a la traumatologia de qualitat al nostre país. La invasió dels romans a Ibèria", Revista de Cirugia Ortopèdica i Traumatologia, 17 (1), p. 47-57.
Artículo en otras revistas | 2020
Ciurana, J.; López Vilar, J., "El ritual de la crematio a Tàrraco: el cas d’una incineració tardo-republicana del suburbi occidental", Butlletí Arqueològic, 36-37 (2014-2015), p. 49-70.
Artículo en otras revistas | 2016
Ciurana, J.; Provinciale, E.; Salagaray, M., "El área funeraria del suburbio oriental de Tarraco (siglo I-IId.C.)" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1273-1276.
Artículo en actas de congreso | 2015
Ciurana, J., Macias, J. M., "La realitat funerària a l’ager Tarraconensis. Característiques i mancances", Jornades d’Estudis del Món Rural a l’època romana – Circa Villa (Banyoles, 14 i 15 de novembre de 2014), Studies on the rural world in the Roman period 9, Universitat de Girona i Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l'Estany, p. 11-32.
Artículo en actas de congreso | 2015
Ciurana, J.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I.; Toldrà, J. M. (eds.), Amphitheatrum, Memoria Martyrum et Ecclesiae. Les intervencions arqueològiques a l’Amfiteatre de Tarragona (2009-2012), Ajuntament Tarragona, ICAC, Museu Bíblic Tarraconense, Associació Cultural Sant Fructuós, Tarragona.
Libro | 2013
Más publicaciones
Ciurana, J., "Confessions religioses i rituals funeraris a la Tàrraco tardoromana" a Macias, J. M.; Muñoz, A. (eds.), Tarraco christiana civitas, Documenta, 24, ICAC, Tarragona, p. 181-190.
Capítulo de libro | 2013
Ciurana, J.; Macias, J.M., "Contextualització dels jaciments estudiats. Morir i reposar a Tàrraco" a Giner, J. (ed.), El món funerari de Tàrraco. Realitat arqueològica, antropològica i paleopatològica, Tarragona, p. 13-27.
Capítulo de libro | 2011
Ciurana, J., "Prácticas y rituales en las áreas funerarias del suburbio oriental de Tarraco", Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos, epigráficos y rituales de la muerte en Roma (Tudela, 16-18 d'octubre de 2009), Madrid, p. 331-350.
Artículo en actas de congreso | 2011
Ciurana, J., Macias, J.M., "La ciudad extensa: usos y paisajes suburbanos de Tarraco", Monografías de Arqueología Cordobes, Vaquerizo D. (ed.) (Córdoba 2010), Tarragona, p. 309-334.
Artículo en actas de congreso | 2010
Ciurana, J., "El poblament romà a l’oest de l’Alt Camp" a Lopez, J., Vergés, J. M., Història de Valls, volum 2, Valls, p. 400-412.
Capítulo de libro | 2008
Ciurana, J., "Les monedes en els contextos funeraris del suburbi oriental de Tàrraco: més enllà de Caront", Butlletí Arqueològic, 30, p. 123- 139.
Artículo en otras revistas | 2008
Ciurana, J., "La gemma de Capricorn" a López, J., Vergés, J. M., Valls i la seva història, volum 2, Institut d'Estudis Vallencs, Valls, p. 398- 399.
Capítulo de libro | 2008
Ciurana, J., "El món de la mort en època romana a l’Alt Camp", Quaderns de Vilaniu, Valls, p. 3-25.
Capítulo de libro | 2007