Imma Teixell Navarro

Investigadora adscrita predoctoral (R1), Área de investigación.
Miembro, Equipo de investigación: Arqueología Cristiana y de la Antigüedad Tardía.
Campos de estudio: Arqueología de la ciudad antigua, Gestión y difusión del patrimonio arqueológico, Numismática.
Código ORCID: 0000-0001-7453-875X
iteixell@gencat.cat
Publicaciones
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Fiandaca, G.; Himi, M.; Macias, J. M.; Martorana, R.; Muñoz, A.; Rivero, Ll.; Sala, R.; Teixell, I., "Non-invasive geophysical surveys in search of the Roman Temple of Augustus under the Cathedral of Tarragona (Catalonia, Spain)", Surveys in Geophysics, 39, p. 1107-1124. JCR (ISI), SCOPUS. Factor d'impacte: 3.761 Q1(geochemistry & geophysics) / 11.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2018
Díaz, M.; Piñol, Ll.; Teixell, I., "Materials i tècniques constructives emprades en l’edificació del Circ de Tàrraco" a Fundació Privada Mútua Catalana, La glória del circ. Curses de carros i competicions circenses. (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), A cura de Jordi López Vilar, Tarragona, p. 251-260.
Artículo en actas de congreso | 2017
Díaz, M.; Piñol, Ll.; Teixell, I., "El Circ de Tàrraco durant el període tardoantic: l’amortització dels accessos a la summa cavea" a Fundació Privada Mútua Catalana, La glória del circ. Curses de carros i competicions circenses (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), Edició a cura de Jordi López Vilar, Tarragona, p. 261-266.
Artículo en actas de congreso | 2017
Roig, J. F.; Menchon, J.; Teixell, I., "Resultats preliminars de les excavacions a la graderia del Circ, carrer dels Ferrers, 23-27 (any 2016)" a López Vilar, J. (ed.), Actes del 3er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del circ: curses de carros i competicions circenses (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 267-276.
Artículo en actas de congreso | 2017
Macias, J. M., Muñoz, A., Teixell, I., "El Museu Bíblic i la catedral de Tarragona: dos espais d’interpretació del recinte de culte imperial de Tàrraco (Hispània Citerior)", Auriga. Revista de divulgació i debat del Món Clàssic, 90, p. 9-12. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2017
Más publicaciones
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La seu del Consell Comarcal del Tarragonès: evolució històrica d’un espai sagrat" a Costa, J. R. (ed.), El Consell Comarcal del Tarragonès. D’espai de culte romà a hospital medieval. 25 anys de la seva recuperació, Arola Editors, Tarragona, p. 26-41.
Capítulo de libro | 2017
Toldrà, J. M.; Teixell, I.; Solà-Morales, P.; Costa, A.; Casals, R., "The demolition of the restaurant inside Queen’s Fort of Tarragona (Spain)", International Journal of Heritage and Sustainable Development, Vol. 4, No. 1, 2015, p. 173-181.
Artículo en otras revistas | 2016
Teixell, I., "Apèndix 2: la intervenció arqueològica dels anys 2005-2006 [al castell dels comtes de Prades a Falset]" a Conejo, A. (ed.), L'infant Pere d'Aragó i d'Anjou "Molt graciós e savi senyor", Les Nostres Arrels, Cossetània Edicions, Valls, p. 203-205.
Capítulo de libro | 2016
Teixell, I., "La colección numismática del Museo Bíblico Tarraconense" a Grañeda, P. (ed.), Actes del XV Congreso Nacionald e Numismática. Patrimonio numismático y museo (Madrid, del 28 al 30 d'octubre de 2014), RCM-FNMT, Madrid, p. 285-306.
Artículo en actas de congreso | 2016
Teixell, I.; Macias, J. M.; Muñoz, A., "Tres projectes d’investigació arqueològica al servei de la ciutadania" a Díaz-Andreu, M.; Pastor, A.; Ruiz, A. (coords.), Arqueología y comunidad. El valor social del patrimonio arqueológico en el siglo XXI, JAS Arqueología, Madrid, p. 209-223.
Capítulo de libro | 2016
Vilà, J.; Teixell, I.; Brull, C., "Noves dades sobre el circ romà de Tarragona. Intervenció arqueològica al carrer de l’Enrajolat", Tribuna d'Arqueologia 2012-2013, p. 69-85. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2016
Teixell, I.; Roig, J. F.; Gorostidi, D., "El santuari romà de les Nimfes del carrer Cristòfor Colom de Tarragona", Butlletí Arqueològic, V, 34-35 (2012-2013), p. 115-131.
Artículo en otras revistas | 2015
Brull, C.; Navarro, S.; Teixell, I.; Vilà, J.; Vilalta, E., "El circo romano de Tarraco: Nuevos datos arquitectónicos. La intervención arqueológica de la calle Enrajolat (Tarragona)" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 871-874.
Artículo en actas de congreso | 2015
Teixell, I., Vilà, J., "El carrer de l’Enrajolat: de visorium romà a carrer", L'Informatiu, 343, p. 88-89.
Artículo en otras revistas | 2015
Vilà, J., Teixell, I., Navarro, S., Vilalta, E., "El carrer Enrajolat de Tarragona. Del visorium romà a les fases medievals (segles XII-XV)" a VV.AA., Actes del V Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya (Barcelona, del 22 al 25 de maig de 2014), Barcelona, p. 325-336.
Artículo en actas de congreso | 2015
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La tumba martirial de los Santos Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarragona", Adiós, 112, p. 14-15.
Artículo en otras revistas | 2015
Roig, J. F.; Teixell, I., "Una sala de joc als afores de Tàrraco: l’aprofitament d’espais de treball com a lloc de serveis" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August (Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 221-227.
Artículo en actas de congreso | 2015
Peña, A.; Gorostidi, D.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Rodà, I.; Teixell, I., "Más datos sobre el templo del Divus Augustus de Tarraco: a propósito de una nueva inscripción" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August (Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 181-189.
Artículo en actas de congreso | 2015
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Peña, A.; Teixell, I., "El templo de Augusto en Tarraco: últimas excavaciones y hallazgos" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1539-1543.
Artículo en actas de congreso | 2015
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Fructuoso, Augurio y Eulogio, Tarragona. Los primeros mártires de la Hispania Romana", Adiós, 110, p. 20-21.
Artículo en otras revistas | 2015
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La nau central de la Catedral de Tarragona: primeres dades arqueològiques" a VV.AA., V congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Barcelona, del 22 al 25 de maig de 2014), ACRAM i Ajuntament de Barcelona, Barcelona, p. 955-964.
Artículo en actas de congreso | 2015
Díaz, M.; Teixell, I., "La plaza de representación del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris: soluciones y dudas sobre su interpretación arquitectónica" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 837-841.
Artículo en actas de congreso | 2015
Teixell, I.; Díaz, M.; Garcia Biosca, J. E., "Les darreres intervencions al Beateri de Sant Domènec: la transformació de la Plaça de Representació del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris en la Tarragona medieval i moderna", Tribuna d'Arqueologia, 2011-2012, p. 210-231. Carhus+D / 3.898 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2014
Vinci, S.; Orellana, M.; Macias, J. M.; Teixell, I., "Photographic rectification of the graphic documentation of historical and archaeological heritage: The case of the southern facade of the Praetorium tower in Tarragona (Tarraco, Hispania Citerior)" a Fischer Ausserer, K. (ed.), Proceedings of the 17th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies (Viena, del 5 al 7 de novembre de 2012), Museen der Stadt Wien, Viena, p. 1-13.
Artículo en actas de congreso | 2013
Macias, J. M.; Morera, J.; Olesti, O.; Teixell, I., "Crisi o invasió? Els francs i la destrucció parcial de Tàrraco al s. III" a Vidal, J.; Antela, B. (eds.), Mas allà de la batalla. La violencia contra la población en el Mundo Antiguo, Libros Pórtico, Zaragoza, p. 193-214.
Capítulo de libro | 2013
Ciurana, J.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I.; Toldrà, J. M. (eds.), Amphitheatrum, Memoria Martyrum et Ecclesiae. Les intervencions arqueològiques a l’Amfiteatre de Tarragona (2009-2012), Ajuntament Tarragona, ICAC, Museu Bíblic Tarraconense, Associació Cultural Sant Fructuós, Tarragona.
Libro | 2013
Teixell, I., "Nous contextos arqueològics relacionats amb l’entrada dels francs a Tàrraco en el segle III dC: la moneda com a element de datació post quem per a la recuperació de la ciutat" a Campo, M., La moneda en temps de crisi, Curs d'història monetària d'Hispània, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, p. 87-103.
Capítulo de libro | 2012
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "L’Amfiteatre de Tarraco: proposta de dinamització social des de la praxi arqueològica", Auriga, 63, p. 47-50. Carhus+C / 1.342 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2012
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "A la recerca del temple d’August: Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona", Plecs d'Història Local, Avenç, 146, p. 3-5.
Artículo en otras revistas | 2012
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Peña, A.; Ramon, M.; Teixell, I., Praesidium, Templum et Ecclesia. Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona 2010-2011. Memòria d’una exposició temporal, Ajuntament Tarragona, ICAC, Museu Bíblic, Capítol Catedral, Associació Cultural Sant Fructuós, Tarragona.
Libro | 2012
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Arqueologia a la nau central de la Catedral de Tarragona", Tribuna d'Arqueologia, p. 151-174. Carhus+C / 4.462 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2012
Àlvarez, A.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Pitarch, A.; Teixell, I.; Menchon, J. J., "The marmora used in the imperial cult area of Tarraco (Hispania Citerior)" a Gutiérrez Garcia, A., Lapuente, P., Rodà, I. (eds.), Interdisciplinary Studies in Ancient Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona, 2009) (Tarragona, del 8 al 13 de juny de 2009), Documenta, 23, ICAC, Tarragona, p. 196-203.
Artículo en actas de congreso | 2012
Muñoz, A; López, J.; Ramon, M.; Teixell, I, Museum Biblicum Tarraconense, Editorial Escua, Barcelona.
Libro | 2011
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La construcción del recinto imperial de Tarraco (provincia Hispania Citerior)", Butlletí Arqueològic, 32 (Tarragona, del 28 al 30 de gener de 2009), Tarragona, p. 423-479.
Artículo en actas de congreso | 2011
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Simultanejant l’excavació i la difusió: l’experiència de la Catedral de Tarragona", Auriga, 60, p. 25-27. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2011
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I.; Menchon, J. J., "Nuevos elementos escultóricos del recinto de culto del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris (Tarraco, Hispania Citerior)", Roma y las provincias: modelo y difusión (Mérida, 18-21 de maig de 2009), Roma, p. 877-886.
Artículo en actas de congreso | 2011
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La acrópolis de Tarraco y la implantación urbana del culto imperial en la capital de la Hispania Citerior", Bollettino di Archeologia on line. Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, vol. esp., p. 50-66.
Artículo en revistas indexadas | 2011
Teixell, I., "Noves aportacions al coneixement de la moneda d’imitació a TARRACO: des de l’antoninià fins al tremís" a Campo, M., Falsificació i manipulació de la moneda, XIV Curs d’Història monetària d’Hispània, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, p. 69-80.
Capítulo de libro | 2010
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "L’evolució històrica de l’espai de la Catedral de Tarragona: De campament romà a seu catedralícia", TAG, 53, p. 22-25.
Artículo en otras revistas | 2009
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Díaz, Y.; Fiandaca, G.; García, E.; Himi, M.; Lafuente, M.; Martorana, R.; Macias, J. M.; Menchón, J. J.; Muñoz, A.; Sala, R.; Teixell, I., "Integrated archaeological and geophysical survey for searching the roman’s augustus temple in Tarragona (Spain)" (Palermo-Itàlia, 2007), Palermo, p. 273-283.
Artículo en actas de congreso | 2009
Teixell, I., "La moneda de bronze d’imitació: apunts del seu comportament i tarannà a la ciutat de Tarraco" a Campo, M., Els tallers monetaris: organització i producció, XII Curs d’Història monetària d’Hispània, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, p. 105-115.
Capítulo de libro | 2008
Macias, J. M.; Menchon, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "De seu del Concili Provincial a Seu Metropolitana. Treballs arqueològics a la Catedral de Tarragona (2000-2003)", Arqueologia Medieval, 3, p. 8-29.
Artículo en revistas indexadas | 2008
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Contextos cerámicos derivados de la transformación cristiana de la acrópolis de Tarragona (s. V-VI dC)" (L'Escala-Empúries, 2008), Saint-Paul-Trois-Châteaux, p. 287-293.
Artículo en actas de congreso | 2008
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Díaz, Y.; Fiandaca, G.; García, E.; Himi, M.; Lafuente, M.; Martorana, R.; Macias, J. M.; Menchón, J.; Muñoz, A.; Sala, R.; Teixell, I., "A la recerca del temple d’August a Tarragona: una experiència entre arqueologia i geofísica", COTA ZERO. Revista d’Arqueologia i Ciència, 23, p. 9-12. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2008
Macias, J. M.; Menchón, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Arqueología de la Catedral de Tarragona", ARS SACRA, 44, p. 42-48.
Artículo en revistas indexadas | 2008
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "L’Arqueologia de la Catedral de Tarragona. La Memòria de les pedres", La Catedral de Tarragona. In Sede, 10 anys del Pla Director de Restauració, Ed. Arola, Tarragona, p. 151-213.
Capítulo de libro | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La Arqueología de la Catedral de Tarragona. La Memoria de las piedras. The Archaelogy of Tarragona. The memory of the stones.", La Catedral de Tarragona. In Sede, 10 anys del Pla Director de Restauració, ed. Arola, Tarragona, p. 151-213.
Capítulo de libro | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Excavaciones en la Catedral de Tarragona y su entorno: avances y retrocesos en la investigación sobre el culto Imperial" a Nogales, T.; González, J. (eds.), Culto Imperial: política y poder, actas del Congreso Internacional, L'Erma di Bretschneider, Roma, p. 765-787.
Capítulo de libro | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona: treballs del Pla Director (2000-2002)", Tribuna d'Arqueologia, 2003-2004, p. 221-246.
Artículo en otras revistas | 2006
Bosch, F.; Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I:, "La transformació urbanística de l’acròpolis de Tarracona: avanç de les excavacions del Pla director de la Catedral de Tarragona (2000-2002)", VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (València 2003), Barcelona, p. 167-174.
Artículo en actas de congreso | 2005
Díaz, M.; Macias, J.M.; Teixell, I., "Intervencions al carrer Sevilla núms. 12-14. Noves dades per a l’evolució urbana del “Casc Antic” de Tarraco", Butlletí Arqueològic, 27, p. 47-103.
Artículo en otras revistas | 2005
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Excavaciones arqueológicas en la Catedral de Tarragona (2000-2002)", Arqueología de la Arquitectura, 2, p. 167-175.
Artículo en revistas indexadas | 2003
Menchon, J.; Teixell, I.; Muñoz, A.; Macias, J. M., "Excavacions arqueològiques a la Catedral de Tarragona (2000-2002)", II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sant Cugat del Vallès 2002), p. 121-128.
Artículo en actas de congreso | 2003
Figuerola, J.; Gavaldà, J.; Menchon, J.; Teixell, I.; Muñoz, A.; Macias, J. M., "La catedral de Tarragona: obres de restauració i treball arqueològic", Lambard. Estudis d'art medieval, 14, p. 75-107.
Artículo en otras revistas | 2002