Maria Gemma Garcia Llinares

Investigadora adscrita predoctoral (R1), Área de investigación.
Miembro, Equipo de investigación: Arqueología Cristiana y de la Antigüedad Tardía.
Campos de estudio: Antigüedad tardía, Urbanismo.
Código ORCID: 0000-0003-4598-7286
ggarcia@icac.cat
+34 977 249 133
Publicaciones
García, G.; Macias, J. M.; Moro, A., "La iglesia funeraria de época visigoda de Sant Miquel de Terrassa. Análisis arquitectónico" a Roldán, L.; Macias, J. M.; Pizzo, A., Rodríguez, O. (eds.), Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania, Documenta 29, ICAC, Tarragona, p. 183-198.
Capítulo de libro | 2017
Ferran, D.; Garcia, M. G.; Macias, J. M.; Moro, A., "Presentació de les jornades d’estudi i de la importància de l’edifici de Sant Miquel pel conjunt i per l’estudi de l’antiguitat tardana", Terme. Revista d'història, 30, p. 71-74. Carhus+C / 3.962 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2015
Rodrigo, E.; Garcia, G.; Mercado, M.; Guitart, J., "El jaciment de Can Tacó (Montmeló i Montornès del Vallès) i els inicis de la presència romana al territori laietà en època republicana" a Prevosti, M.; López Vilar, J.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional (Tarragona, del 27 al 28 d'octubre de 2010), Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 219-232.
Artículo en actas de congreso | 2013
Garcia Llinares, G.; Moro, A.; Tuset, F., "Necrópolis del conjunt episcopal d’Ègara", Actes de la Taula Rodona sobre arqueologia funerària al nordest peninsular ss. VI al XII (Barcelona, 18 de novembre de 2009), Monografies d'Olèrdola, 3.1, Barcelona, p. 403-419.
Artículo en actas de congreso | 2012
Moro, A., "Catalegs del Museu, 17" a Museu de Terrassa, L'istme de Sant Pere: l'ocupació d'un territori, Terrasa, p. 60.
Capítulo de libro | 2010
Más publicaciones
Garcia Llinares, G.; Moro, A.; Tuset, F., La Seu Episcopal d’Ègara. Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX, ICAC. Serie Documenta, número 8, Tarragona.
Libro | 2009