Diana Gorostidi Pi (URV-ICAC)

Investigadora (R3), Área de investigación.
Miembro, Equipo de investigación: Arqueometría y Producciones Artísticas (ArPA).
Campos de estudio: Epigrafía, Filología latina, Fuentes textuales, Producciones artísticas.
Código ORCID: 0000-0002-5550-7920
dgorostidi@icac.cat
977 24 91 33 (ext. 209)
Breve currículum

Llicenciada en Filologia Clàssica i Premi Extraordinari de Llicenciatura (Universitat de Barcelona 1997). Doctora en Ciències de l’Antiguitat (Universitat de Saragossa 2008). Va ser becària de l’Escola Espanyola d’Història i Arqueologia a Roma – CSIC (2000-2001) i de la Fundació Marcelino Botín (2002-2006). Ha completat la seva formació amb diverses estades a Alemanya (Heidelberg i Berlin) i França (Bordeus). Va ser investigadora contractada del Programa “Juan de la Cierva” del Ministeri de Ciència i Innovació a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (2010-2012). Actualment és professora lectora de la URV i investigadora júnior de l’ICAC.

El 1998 va obtenir per oposició una plaça en el cos de professors d’educació secundària, especialitat llatí, de la qual actualment està en excedència indefinida.

Des de 1999 forma part de l’equip d’investigació “Tusculum” dedicat a l’estudi d’aquesta antiga ciutat del Laci (Itàlia). Va actualitzar el corpus de les inscripcions llatines tusculanes, matèria de la seva tesi doctoral (premi “Fundació Pastor d’Estudis Clàssics” 2008 ), en procés de publicació. Ha escrit nombrosos articles i treballs sobre l’epigrafia de Tusculum, tema que ocupa una de les seves grans línies de recerca. També va col·laborar amb el projecte de l’ICAC “Estudi del paisatge arqueològic antic de l’ager Tarraconensis (a la dreta del riu Francolí)”, en el si del qual ha publicat el volum Ager Tarraconensis 3. Les inscripcions romanes (IRAT) (Documenta 16), (Tarragona 2010), realitzant un estudi sobre la prosopografia i la societat del seu antic ager. Aquest llibre ha estat gualardonat l’any 2012 per l'”Association Internationale d’Épigraphie Grécque et Latine” (AIEGL). Destaca la seva col·laboració en la reedició del fascicle del Corpus Inscriptionum Latinarum dedicat a Tarraco editat pel prof. Géza Alföldy (CIL II2/14) així com la revisió de l’epigrafia paleocristiana o de l’instrumentum inscriptum de la ciutat, de la qual ha publicat diversos treballs.

Actualment forma part de l’equip d’investigació “ArPA” (“Arqueometria i Produccions Artístiques”) del “MIRMED-GIAC” (SGR finançat per la Generalitat), on desenvolupa un projecte sobre epigrafia i suports en la Citerior, amb especial atenció als tallers epigràfics (officinae lapidariae). Fruit d’aquesta línia de recerca és la concessió del projecte de recerca multicisciplinar “Officinae lapidariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra de la Provincia Tarraconensis” (I+D HAR2015-65319-P), que lidera en col·laboració amb els membres de la “UEA” (“Unitat d’Estudis Arqueomètrics”) de l’ICAC, en el que hi participen també investigadors de l’ICAC i d’altres institucions, nacionals i estrangeres.