Carles Padrós Gómez

Investigador adscrito postdoctoral (R2), Área de investigación.
Miembro, Equipo de investigación: Seminario de Topografía antigua (SETOPANT).
Campos de estudio: Arqueología de la guerra, SIG, Nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología.
Código ORCID: 0000-0003-0189-8425
cpadros@icac.cat
977 24 91 33 (Ext. 228)
Publicaciones
Sabaté Vidal, V.; Pujol Camps, A.; Padrós Gómez, C., "Una nueva fusayola con inscripción ibérica procedente de Puig Ciutat (Oristà, Barcelona)", Palaeohispanica. revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua, 19, p. 197-210. Carhus+D / 9.7 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2019
Pujol, À.; Fernández-Götz, M.; Sala, R.; Padrós, C.; Ble, E.; Tamba, R.; Rubio-Campillo, X., "Romans against Romans: The destruction of Puig Ciutat (Catalonia, Spain) and Caesar’s campaign in Ilerda (49 BC)" a Fitzpatrick, A. P.; Haselgrove, C. (eds.), Julius Caesar's Battle for Gaul. New Archaeological Perspectives., Oxbow Books, Oxford, p. 227-240.
Capítulo de libro | 2019
Padrós, C.; Pujol, À.; Sala, R.; Tamba, R., "Puig Ciutat (Cataluña). Localización, excavación y museización de un castellum romano republicano en el nordeste peninsular" a Bellón, J.P.; Rueda, C.; Vallori, B., Accampamenti, guarnigioni e assedi durante la Seconda Guerra Punica e la conquista romana (secoli III-I aC): prospettive archeologiche., Quasar, Roma, p. 83-96.
Capítulo de libro | 2019
Padrós, C.; Amat, A., "La Torre romana de Puig d’Àlia i les seves fases prèvies: resultats de les campanyes 2016-2017 (Amer, La Selva)" a Llinàs Pol, J. (eds.), Actes de les XIV jornades d’arqueologia de les comarques de Girona. (Caldes de Malavella, de l'1 al 2 de juny de 2018), Publicacions d'Arqueologia i Paleontologia, 10, Generalitat de Catalunya, Girona, p. 189-195.
Artículo en actas de congreso | 2018
Pratdesaba, A.; Frigola, J.; Padrós, C.; Madroñal, A., "El Castell de Falgars: estudi arqueològic d’una torre de guaita des de la baixa república romana fins a l’època medieval" a Tremoleda, J., El territori de Besalú abans del comtat, Quaderns de les Assemblees d’Estudis, Amics de Besalú i el seu Comtat, Institut Ramón Muntaner, p. 95-120.
Capítulo de libro | 2018
Más publicaciones
Camañes, P.; Padrós, C.; Principal, J., "Implantación militar y control del territorio en el noreste de la Citerior de la Citerior: el ejemplo del castellum de Monteró 1 (Camarasa, Lérida)" a Prinicpal, J.; Ñaco del Hoyo, T.; Duran, M.; Mestres, I. (eds.), Roma en la península ibérica presertoriana. Escenarios de Implantación Militar Provincial, Col•lecció Instrumenta, 56, Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 191-210.
Artículo en actas de congreso | 2017
Duran, M.; Mestres, I.; Padrós, C.; Principal, J., "El Camp de les Lloses (Tona, Barcelona): Evolución y significado del vicus romanorrepublicano" a Prinicpal, J.; Ñaco del Hoyo, T.; Duran, M.; Mestres, I. (eds.), Roma en la península ibérica presertoriana. Escenarios de Implantación Militar Provincial., Col•lecció Instrumenta, 56, Edicions Universitat de Barcelona., Barcelona, p. 153-189.
Artículo en actas de congreso | 2017
Padrós, C., "La problemática de las Fuentes clásicas. Reflexiones y planteamientos del caso Ausetano", Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, 34, p. 221-231. Carhus+C / 4.3 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2016
Padrós, C.; Belmonte, C.; Garcés, I., "Indicis d’un campament romà tardorepublicà en el Serrat dels Espinyers (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà), nova evidència anterior a la fundació d’Aeso", Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 47.2, p. 39-52. Scopus; Carhus+A / 7.8 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2016
Camañes, P.; Fatás, L.; Otero, M.N.; Padrós, C.; Sala, R., "Nuevos datos sobre el conocimiento de la Ilergecia Occidental: Prospecciones geofísicas en la Litera y el Bajo Cinca" a Lorenzo Lizalde, J. I.; Rodanés Vicente, J. M. (eds.), I Congreso CAPA. Arqueología y Patrimonio Aragonés (Saragossa, del 24 al 25 de novembre de 2015), Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, Saragossa, p. 531-538.
Artículo en actas de congreso | 2016
Padrós, C., "Resultats preliminars de la primera campanya d’excavació a la Torre de Puig d’Àlia (Amer, La Selva)" a Frigola, J. (ed.), Tretzenes Jornades d'Arqueologia de les Comarques de Girona (Banyoles, 10 i 11 de juny de 2016), Banyoles, p. 199-203.
Artículo en actas de congreso | 2016
Principal, J.; Camañes, M. P.; Padrós, C., "Un edifici singular al castellum romanorepublicà de Monteró 1 (Camarasa, La Noguera), i l’urbanisme complex d’un post avançat del nord-est de la Citerior", Revista d'Arqueologia de Ponent, 25, p. 309-325. Carhus+B / 3.880 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2015
Duran, M.; Mestres, I.; Principal.; Padrós, C., "El Camp de les Lloses (Tona, Osona): un post avançat amb tallers metal·lúrgics al servei de la logística de l’exèrcit romanorepublicà (125-75 ane)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 25, p. 293-307. Carhus+B / 3.880 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2015
Padrós, C.; Pujol, À.; Sala, R., "Puig Ciutat (Oristà, Barcelona): un praesidium pompeià als peus dels Pirineus?", Revista d'Arqueologia de Ponent, 25, p. 279-292. Carhus+B / 3.880 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2015
Padrós, C.; Ruiz de Arbulo, J., "Introducció (Seminari Internacional Castella et praesidia a la façana mediterrània de la Hispània tardorepublicana)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 25, p. 229-325. Carhus+B / 3.880 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2015
Pujol, A.; Padrós, C.; Sala, R., "Puig Ciutat (Oristà, Osona). Resultats de la Campanya 2013" a VV. AA., Actes de les III Jornades Arqueològiques de la Catalunya Central (Roda de Ter, del 17 al 18 d'octubre de 2014), Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 158-161.
Artículo en actas de congreso | 2015
Padrós, C.; Pujol, A.; Sala, R., "Puig Ciutat 2010-2012 estrategias combinadas para la caracterización de un yacimiento inexplorado y su territorio" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 307-309.
Artículo en actas de congreso | 2015
Garcés, I.; Padrós, C., "La ceràmica ibèrica pintada tardana d’Aeso" a Garcés, I; Reyes, T. (coords.), Aeso, d’oppidum ibèric a municipium romà. Isona, Pallars Jussà. XI Premi Memorial Josep Barberà i Farràs, Societat Catalana d'Arqueologia, Barcelona, p. 89-91.
Capítulo de libro | 2014
Padrós, C., "L’arribada dels romans a Catalunya i la situació de la zona d’Aeso" a Garcés, I. ; Reyes, T. (coords.), Aeso, d’oppidum ibèric a municipium romà. Isona, Pallars Jussà. XI Premi Memorial Josep Barberà i Farràs, Societat Catalana d'Arqueologia, Barcelona, p. 101.
Capítulo de libro | 2014
Padrós, C., "Els fossats del campament romà republicà del Serrat dels Espinyers" a Garcés, I; Reyes, T. (coords.), Aeso, d’oppidum ibèric a municipium romà. Isona, Pallars Jussà. XI Premi Memorial Josep Barberà i Farràs, Societat Catalana d'Arqueologia, Barcelona, p. 102-105.
Capítulo de libro | 2014
Padrós, C.; Pujol, A.; Sala, R., "El jaciment tardorepublicà de Puig Ciutat (Oristà, Osona): nous mètodes aplicats a l’arqueologia de recerca", Tribuna d'Arqueologia, 2013. Carhus+D / 3.977 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2014
Principal, J.; Monrós, M.; Padrós, C.; Valenzuela, S., "De antiguas tradiciones y de nuevos poderes. El Edificio Singular D de la ciudad ilergete de El Molí d’Espígol (Tornabous, Lérida)" a Tortosa, T. (ed.), Diálogo de identidades: bajo el prisma de las manifestaciones religiosas en el ámbito Mediterráneo (S.III a.C. s. I d.C.) (Mèrida, del 12 al 14 de novembre de 2012), Anejos del Archivo Español de Arqueología, CSIC, Madrid, p. 63-84.
Artículo en actas de congreso | 2014
Pujol, A.; Padrós, C.; Sala, R., "El jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona) i el seu entorn. Resultats de les campanyes de prospecció i excavació 2010-2012" a VV. AA., Actes de les II Jornades d'Arqueologia de la Catalunya Central (Vic, del 13 al 15 de desembre de 2012), Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 129-135.
Artículo en actas de congreso | 2014
Padrós, C.; Principal, J.; Camañes, P., "El I Seminari Arqueològic de Ponent: Una nova eina per a la difusió i el coneixement de les investigacions desenvolupades a les terres de Lleida.", Auriga, 67, p. 26-27. Carhus+C / 1.380 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2013
Padrós, C.; Puigferrat, C., L’Abans, Recull gràfic Tona 1890-1978., Editorial Efadós, El Papiol.
Libro | 2011
Padrós, C., "El territorio ausetano del ibérico final a la baja republica romana (s. III-I ane)", Estrat Crític. Actas de las III Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA 2010)., 5 Vol. 1, p. 124-133.
Artículo en otras revistas | 2011
Padrós, C., "Ausetans i Ositans, estat de la qüestió", Monografies del Montseny, 26, p. 24-36.
Artículo en otras revistas | 2011
Arcos, R.; Belmonte, C.; Buxeda, J.; Garcés, I.; Madrid, M.; Padrós, C.; Reyes, T., "Els Orígens d’Aeso (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)", Auriga, 60, p. 10-11. Carhus+D.
Artículo en revistas indexadas | 2010
Garcia, E.; Padrós, C.; Pujol, A.; Sala, R.; Tamba, R., "Resultats preliminars de la primera campanya d’excavació al jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona)", Ausa, XXIV -166, p. 685-714. Carhus+A.
Artículo en revistas indexadas | 2010
Padrós, C., "Els camins antics i les vies romanes a la comarca d’Osona. Estat de la qüestió", Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, 28, p. 233-245. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2010
Padrós, C., "El territori de la plana ausetana i el seu entorn des de l’ibèric ple a l’alt imperi", Cypsela, 18, p. 247-266. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2010
Moncunill, J.; Principal, J.; Velaza, J.; Camañes, M. P.; Padrós, C., "Un nuevo plomo ibérico escrito de Monteró I", Palaeohispánica, 10, p. 233-247. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2010
Padrós, C., "La ruta de l’aigua: Passat, present i futur del nostre poble", Llibre de Tona, 19, p. 23-29.
Artículo en otras revistas | 2010
Garcés, I.; Padrós, C., "Un enigma que se va desvelando: La función del agua en la cultura ibérica", Tecnología del Agua, 300, p. 102-110.
Artículo en otras revistas | 2008