Andreu Muñoz Melgar (MBT)

Investigador adscrito postdoctoral (R2), Área de investigación.
Miembro, Equipo de investigación: Arqueología Cristiana y de la Antigüedad Tardía.
Campos de estudio: Arqueología de la ciudad antigua, Arqueología de las religiones, Arqueología de la arquitectura, Gestión y difusión del patrimonio arqueológico.
Código ORCID: 0000-0001-6161-6536
amunoz@arquebisbattarragona.cat
Publicaciones
López Vilar, J.; Muñoz Melgar, A., "L’arqueologia cristiana de Tarragona. Balanç dels darrers 25 anys (1993-2018)" a López Vilar, J., Tarraco Biennal. Actes del 4t Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic / VII Reunió d'Arqueologia cristiana Hispànica. El cristianisme en l’Antiguitat Tardana. Noves perspectives (Tarragona, del 21 al 24 de novembre de 2018), Tarraco Biennal, URV-IEC, Tarragona, p. 35-48.
Artículo en actas de congreso | 2019
Godoy Fernández, C.; Muñoz Melgar, A., "La basílica del anfiteatro, el Oracional de Verona y el culto a los mártires Fructuoso, Augurio y Eulogio en la Tarragona del siglo VII." a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal. Actes del 4t Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic / VII Reunió d'Arqueologia cristiana Hispànica. El cristianisme en l’Antiguitat Tardana. Noves perspectives (Tarragona, 21 al 24 de novembre de 2019), Tarragona Biennal, URV, Tarragona.
Artículo en actas de congreso | 2019
Muñoz Melgar, A.; Gómez Pallarès, J.; Armentano Oller, N., "Avances en el estudio de la arqueta-osario dedicada al obispo Cipriano de Tarragona. Estudio de los restos antropológicos y su interpretación en contexto", Archivo Español de Arqueología, 92, p. 271-286. .
Artículo en revistas indexadas | 2019
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Fiandaca, G.; Himi, M.; Macias, J. M.; Martorana, R.; Muñoz, A.; Rivero, Ll.; Sala, R.; Teixell, I., "Non-invasive geophysical surveys in search of the Roman Temple of Augustus under the Cathedral of Tarragona (Catalonia, Spain)", Surveys in Geophysics, 39, p. 1107-1124. JCR (ISI), Factor d'impacte: 3.761 Q1(geochemistry & geophysics); Scopus / 11.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2018
Muñoz, A., "Exposició «De Tarragona a Tournai: l’arqueologia de les primeres Catedrals d’Europa» al Museu Bíblic Tarraconense", Església de Tarragona, 301, p. 7-9.
Artículo en otras revistas | 2017
Más publicaciones
Muñoz, A., Anno Domini. Una recreació del primer Nadal de la història = Una recreación de la primera Navidad de la historia, Associació Cultural Sant Fructuós / Museu Bíblic Tarraconense, Tarragona.
Libro | 2017
Muñoz, A., "La Relíquia de la Santa Espina de la Catedral de Tarragona", Setmana Santa de Tarragona, p. 43-47.
Artículo en otras revistas | 2017
Macias, J. M., Muñoz, A., Teixell, I., "El Museu Bíblic i la catedral de Tarragona: dos espais d’interpretació del recinte de culte imperial de Tàrraco (Hispània Citerior)", Auriga. Revista de divulgació i debat del Món Clàssic, 90, p. 9-12. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2017
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La seu del Consell Comarcal del Tarragonès: evolució històrica d’un espai sagrat" a Costa, J. R. (ed.), El Consell Comarcal del Tarragonès. D’espai de culte romà a hospital medieval. 25 anys de la seva recuperació, Arola Editors, Tarragona, p. 26-41.
Capítulo de libro | 2017
Gómez Pallarès, J.; Muñoz Melgar, A., "Cyprianus episcopus Tarraconensis and his interment", Epigraphica, 79, p. 325-337. Scopus; Carhus+C / 10.0 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2017
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La sala de l’exedra romana del Museu Diocesà de Tarragona", Església de Tarragona, 295, p. 27-29.
Artículo en otras revistas | 2016
Muñoz Melgar, A., "La basílica visigótica del anfiteatro de Tarragona: definición, técnicas constructivas y simbología de un templo martirial", Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 12, p. 107-127.
Artículo en otras revistas | 2016
Muñoz Melgar, A., "1.500 anys del Concili de Tarragona de l’any 516", Església de Tarragona, 294, p. 22-24.
Artículo en otras revistas | 2016
Teixell, I.; Macias, J. M.; Muñoz, A., "Tres projectes d’investigació arqueològica al servei de la ciutadania" a Díaz-Andreu, M.; Pastor, A.; Ruiz, A. (coords.), Arqueología y comunidad. El valor social del patrimonio arqueológico en el siglo XXI, JAS Arqueología, Madrid, p. 209-223.
Capítulo de libro | 2016
López Vilar, J.; Macias, J. M.; Muñoz, A., "El cementiri i la basílica de Tarragona" a Puig i Cadafalch, J.; Falguera, A. de; Goday, J., L'arquitectura cristiana preromànica a Catalunya. Edició facsímil i textos d’actualització, Institut d'Estudis Catalans, Arxiu Nacional de Catalunya, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Barcelona, p. 429-446.
Capítulo de libro | 2016
Muñoz, A., "La qüestió arqueològica de Santa Tecla la Vella o les catedrals perdudes a Tarragona: de l’antiguitat al segle XII" a Puig, A.; Pérez de Mendiguren, A.; Gavaldà, J. M. (eds.), El culte de Tecla, santa d'Orient i Occident (Tarragona, del 27 al 29 d'octubre de 2011), Studia Historica Tarraconensia 2, Ateneu Universitari Sant Pacià, Barcelona, p. 197-241.
Artículo en actas de congreso | 2015
Muñoz, A., "L’Església de Tarragona i el patrimoni arqueològic", Església de Tarragona, 289, p. 12-14.
Artículo en otras revistas | 2015
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La tumba martirial de los Santos Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarragona", Adiós, 112, p. 14-15.
Artículo en otras revistas | 2015
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A., "Una fonda medieval a l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp, Tarragona)" a Menchon, J. (ed.), L'Hospitalet de l'Infant abans de l'Hospitalet. Quatre estudis i un recull fotogràfic sobre arqueologia i història al cementiri vell, Cossetània edicions, Valls, p. 41-59.
Capítulo de libro | 2015
Peña, A.; Gorostidi, D.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Rodà, I.; Teixell, I., "Más datos sobre el templo del Divus Augustus de Tarraco: a propósito de una nueva inscripción" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August (Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 181-189.
Artículo en actas de congreso | 2015
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Peña, A.; Teixell, I., "El templo de Augusto en Tarraco: últimas excavaciones y hallazgos" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1539-1543.
Artículo en actas de congreso | 2015
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Fructuoso, Augurio y Eulogio, Tarragona. Los primeros mártires de la Hispania Romana", Adiós, 110, p. 20-21.
Artículo en otras revistas | 2015
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La nau central de la Catedral de Tarragona: primeres dades arqueològiques" a VV.AA., V congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Barcelona, del 22 al 25 de maig de 2014), ACRAM i Ajuntament de Barcelona, Barcelona, p. 955-964.
Artículo en actas de congreso | 2015
Muñoz, A., "La transmisión del patrimonio paleocristiano en Tarragona. Procesos, recursos y propuestas" a Macias, J; Muñoz, A. (eds.), Tarraco christiana civitas (Tarragona, del 14 d'octubre al 16 de desembre de 2010), Documenta, 24, ICAC, Tarragona, p. 241-256.
Artículo en actas de congreso | 2013
Ciurana, J.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I.; Toldrà, J. M. (eds.), Amphitheatrum, Memoria Martyrum et Ecclesiae. Les intervencions arqueològiques a l’Amfiteatre de Tarragona (2009-2012), Ajuntament Tarragona, ICAC, Museu Bíblic Tarraconense, Associació Cultural Sant Fructuós, Tarragona.
Libro | 2013
Macias, J. M.; Muñoz, A. (eds.), Tarraco christiana civitas, Documenta, 24, ICAC, Tarragona.
Libro | 2013
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "L’Amfiteatre de Tarraco: proposta de dinamització social des de la praxi arqueològica", Auriga, 63, p. 47-50. Carhus+C / 1.342 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2012
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "A la recerca del temple d’August: Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona", Plecs d'Història Local, Avenç, 146, p. 3-5.
Artículo en otras revistas | 2012
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Peña, A.; Ramon, M.; Teixell, I., Praesidium, Templum et Ecclesia. Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona 2010-2011. Memòria d’una exposició temporal, Ajuntament Tarragona, ICAC, Museu Bíblic, Capítol Catedral, Associació Cultural Sant Fructuós, Tarragona.
Libro | 2012
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Arqueologia a la nau central de la Catedral de Tarragona", Tribuna d'Arqueologia, p. 151-174. Carhus+C / 4.462 (ICDS).
Artículo en revistas indexadas | 2012
Àlvarez, A.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Pitarch, A.; Teixell, I.; Menchon, J. J., "The marmora used in the imperial cult area of Tarraco (Hispania Citerior)" a Gutiérrez Garcia, A., Lapuente, P., Rodà, I. (eds.), Interdisciplinary Studies in Ancient Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona, 2009) (Tarragona, del 8 al 13 de juny de 2009), Documenta, 23, ICAC, Tarragona, p. 196-203.
Artículo en actas de congreso | 2012
Muñoz, A; López, J.; Ramon, M.; Teixell, I, Museum Biblicum Tarraconense, Editorial Escua, Barcelona.
Libro | 2011
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Garcia, E.; Himi, M.; Macias, J. M.; Martorana, R.; Sala, R.; Muñoz, A., "Archaeological Excavation Confirms the Geophysical Anomalies Recorded at the Cathedral of Tarragona -A Comparative Study", Near Surface 2011 - 17th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, 2001, p. ?43. .
Artículo en revistas indexadas | 2011
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La construcción del recinto imperial de Tarraco (provincia Hispania Citerior)", Butlletí Arqueològic, 32 (Tarragona, del 28 al 30 de gener de 2009), Tarragona, p. 423-479.
Artículo en actas de congreso | 2011
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Simultanejant l’excavació i la difusió: l’experiència de la Catedral de Tarragona", Auriga, 60, p. 25-27. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2011
Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I.; Menchon, J. J., "Nuevos elementos escultóricos del recinto de culto del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris (Tarraco, Hispania Citerior)", Roma y las provincias: modelo y difusión (Mérida, 18-21 de maig de 2009), Roma, p. 877-886.
Artículo en actas de congreso | 2011
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La acrópolis de Tarraco y la implantación urbana del culto imperial en la capital de la Hispania Citerior", Bollettino di Archeologia on line. Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, vol. esp., p. 50-66. .
Artículo en revistas indexadas | 2011
Gavaldà J. M.; Muñoz, A.; Puig, A. (ed.), Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII). Actes del Congrés de Tarragona (19-21 de juny de 2008), Biblioteca Tàrraco d'Arqueologia M ; 6, Fundació Privada Liber, Tarragona.
Libro | 2010
Muñoz, A., "La memòria de sant Fructuós en la basílica de l’amfiteatre de Tàrraco" a Gavaldà, J.M.; Muñoz, A.; Puig, A., Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII). Actes del Congrés de Tarragona (19-21 de juny de 2008) (Tarragona, del 19 al 21 de juny de 2008)), Biblioteca Tàrraco d'Arqueologia, núm. 6, Fundació Privada Liber, Tarragona, p. 381-396.
Artículo en actas de congreso | 2010
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "L’evolució històrica de l’espai de la Catedral de Tarragona: De campament romà a seu catedralícia", TAG, 53, p. 22-25.
Artículo en otras revistas | 2009
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Díaz, Y.; Fiandaca, G.; García, E.; Himi, M.; Lafuente, M.; Martorana, R.; Macias, J. M.; Menchón, J. J.; Muñoz, A.; Sala, R.; Teixell, I., "Integrated archaeological and geophysical survey for searching the roman’s augustus temple in Tarragona (Spain)" (Palermo-Itàlia, 2007), Palermo, p. 273-283.
Artículo en actas de congreso | 2009
Macias, J. M.; Menchon, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I., "De seu del Concili Provincial a Seu Metropolitana. Treballs arqueològics a la Catedral de Tarragona (2000-2003)", Arqueologia Medieval, 3, p. 8-29. .
Artículo en revistas indexadas | 2008
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Contextos cerámicos derivados de la transformación cristiana de la acrópolis de Tarragona (s. V-VI dC)" (L'Escala-Empúries, 2008), Saint-Paul-Trois-Châteaux, p. 287-293.
Artículo en actas de congreso | 2008
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Díaz, Y.; Fiandaca, G.; García, E.; Himi, M.; Lafuente, M.; Martorana, R.; Macias, J. M.; Menchón, J.; Muñoz, A.; Sala, R.; Teixell, I., "A la recerca del temple d’August a Tarragona: una experiència entre arqueologia i geofísica", COTA ZERO. Revista d’Arqueologia i Ciència, 23, p. 9-12. Carhus+C.
Artículo en revistas indexadas | 2008
Macias, J. M.; Menchón, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Arqueología de la Catedral de Tarragona", ARS SACRA, 44, p. 42-48. .
Artículo en revistas indexadas | 2008
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "L’Arqueologia de la Catedral de Tarragona. La Memòria de les pedres", La Catedral de Tarragona. In Sede, 10 anys del Pla Director de Restauració, Ed. Arola, Tarragona, p. 151-213.
Capítulo de libro | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "La Arqueología de la Catedral de Tarragona. La Memoria de las piedras. The Archaelogy of Tarragona. The memory of the stones.", La Catedral de Tarragona. In Sede, 10 anys del Pla Director de Restauració, ed. Arola, Tarragona, p. 151-213.
Capítulo de libro | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Excavaciones en la Catedral de Tarragona y su entorno: avances y retrocesos en la investigación sobre el culto Imperial" a Nogales, T.; González, J. (eds.), Culto Imperial: política y poder, actas del Congreso Internacional, L'Erma di Bretschneider, Roma, p. 765-787.
Capítulo de libro | 2007
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona: treballs del Pla Director (2000-2002)", Tribuna d'Arqueologia, 2003-2004, p. 221-246.
Artículo en otras revistas | 2006
Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A., Tàrraco: Guia Arqueològica Visual. Reconstrucció Virtual de l’Urbs i els seus voltants., Digivisión, Tarragona.
Libro | 2005
Bosch, F.; Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I:, "La transformació urbanística de l’acròpolis de Tarracona: avanç de les excavacions del Pla director de la Catedral de Tarragona (2000-2002)", VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (València 2003), Barcelona, p. 167-174.
Artículo en actas de congreso | 2005
Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Teixell, I., "Excavaciones arqueológicas en la Catedral de Tarragona (2000-2002)", Arqueología de la Arquitectura, 2, p. 167-175. .
Artículo en revistas indexadas | 2003
Menchon, J.; Teixell, I.; Muñoz, A.; Macias, J. M., "Excavacions arqueològiques a la Catedral de Tarragona (2000-2002)", II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sant Cugat del Vallès 2002), p. 121-128.
Artículo en actas de congreso | 2003
Figuerola, J.; Gavaldà, J.; Menchon, J.; Teixell, I.; Muñoz, A.; Macias, J. M., "La catedral de Tarragona: obres de restauració i treball arqueològic", Lambard. Estudis d'art medieval, 14, p. 75-107.
Artículo en otras revistas | 2002