El poblament rural

Autor/es: López Vilar, J.
Fecha: 02/02/2011

Els actius turístics de Tarraco romana

ICAC
Tarragona, gener - febrer de 2011
Organiza: Consorci per a la Gestió del Pla de Competitivitat Turística de la Tarraco Romana