RESULTADOS DEL BUSCADOR
Belarte, M. C.; Monrós, M.; Noguera, J.;Oliach, M., "Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre), intervencions entre 2010 i 2013", Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, del 6 al 7 de maig de 2016), p. 301-315.
Artículo en actas de congreso | 2016
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Santacana, J., "La musealización del Castellot de la Roca Roja de Benifallet (Baix Ebre, Tarragona): reflexiones para una valoración crítica" a Belarte, M. C.; Benavente, J. A.; Fatás, L.; Diloli, J.; Moret, P.; Noguera, J. (eds.), Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 375-384.
Artículo en actas de congreso | 2012
Canela, J., "El Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Tarragona). El uso del SIG, de la cartografía y la fotografía aérea en la investigación arqueológica" a Belarte, M. C.; Benavente, J. A.; Fatás, L.; Diloli, J.; Moret, P.; Noguera, J. (eds.), Iberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 137-146.
Artículo en actas de congreso | 2012
Belarte, M.C.; Noguera, J., El jaciment ibèric del Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre). Guia arqueològica, Institut Català d'Arqueologia Clàssica - Ajuntament de Benifallet, Tarragona.
Libro | 2010