42_FiglinaeHisp

Primera circular del congrés Figlinae Hispaniae sobre novetats en tallers ceràmics

7 June 2018
Difusión
La trobada serà els dies 19 i 20 de setembre a la seu de l’ICAC.