The Catalan Institute of Classical Archaeology announces calls for work on its own projects in its different areas (see Personnel) and also hosts externally-financed researchers and specialists (see Research at the ICAC).

 

Tècnic superior de recerca de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics

Durada: màxim 3 anys
Terme per presentar-s’hi: 26 de juny del 2018

Resolució del director

Bases

Resolució del director per la qual es dóna publicitat de l’errada material a les bases de la convocatòria

Sol·licitud

Acceptació

Relació provisional d’admesos i exclosos

Relació definitiva d’admesos i exclosos

Resolució ajornament

Proposta provisional (12/09/2018)

 

Tècnic superior de comunicació i publicacions

Durada: 1 any
Terme per presentar-s’hi: 13 de juny del 2018

Resolució del director

Bases

Sol·licitud

Acceptació

Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses

Relació definitiva d’exclosos

Resolució del director

 

Research Post as Postdoctoral Researcher Call  2016

Opens: 20/12/2016; closes: 11/01/2017

Resolució del director de l’ICAC per la qual s’aproven les bases

Bases de la convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral

Publicació al DOGC (19/12/2016)

Imprès de sol·licitud

Imprès d’acceptació del contracte

Call publish at Euraxess

Llista d’admesos i exclosos (3/2/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (14/2/2017)

Proposta provisional (19/5/2017)

 

Director of the Archaeometric Studies Unit Call

Opens: 23/12/2016; closes: 16/1/2017

Resolució

Bases

Publicació al DOGC (22/12/2016)

Sol·licitud

Acceptació

Call publish at Euraxess

Llista provisional i definitiva d’admesos i exclosos (26/1/2017)

Resolució de l’ampliació (8/3/2017)

Resolució provisional (23/3/2017)

Resolució definitiva (6/4/2017)

 

Administrative Assistent Post (Research and Dissemination)

Opens: 23/12/2016; closes: 9/1/2017

Resolució
Bases
Publicació al DOGC (22/12/2016)
Sol·licitud
Acceptació

Llista provisional d’admesos i exclosos (16/1/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (25/1/2017)

Llista provisional de seleccionats (13/2/2017)

Resolució (16/2/2017)

 

Four Research Posts as Predoctoral Researcher Call 2015

Opens: 28/01/2016; closes: 13/02/2016

Resolució del director per la qual s’aproven les bases de la convocatòria (30/12/2015)

Bases de la convocatòria

Publicació al DOGC (27/1/2016)

Imprès de sol·licitud

Imprès d’acceptació del contracte

Call publish at Euraxess.

Relació provisional d’admesos i exclosos (9/3/2016)

Relació definitiva d’admesos i exclosos (18/3/2016)

Resolució per esmenar les bases de la convocatòria i modificar el termini de concessió (20/5/2016)

Acord de la Comissió d’Avaluació i Selecció (4/7/2016)

Resolució definitiva d’adjudicació de quatre contractes d’investigadors novells (15/9/2016)

curie.jpgcurie.jpgICAC host postdoctoral Marie Sklodowska Curie students. Closes: 14/09/2017