Meritxell Blay Boquera

Visiting PhD student (R1), Research Department.
Member, Research team: Greco-Roman Eastern Mediterranean Archaeology.
Fields of expertise: Greek Archaeology, Iconography, Teaching of the Classical World.
ORCID code: 0000-0003-2792-2809
mblay@icac.cat
Brief CV

Llicenciada en Filologia Clàssica per la UB (2002)

Doctorat en Estudis Hispanics i Romànics per la URV

Títol de Suficiència Investigadora (DEA) per la URV

Postgrau en Patrimoni Arqueològic i Recursos Culturals per la UOC

Presidenta de l’Associació de Professorat de Llengües Clàssiques a Catalunya