Maria Isabel Panosa Domingo

Visiting researcher (R3), Research Department.
Member, Research team: Archaeometry and Artistic Productions (ArPA).
Fields of expertise: Epigraphy, The Iberian World in Catalonia, Textual Sources, Management and dissemination of archaeological heritage.
ORCID code: 0000-0003-0972-8834
mpanosa@icac.cat
Publications
Ressenya de Panosa, M. Isabel de En el areópago de Atenas, Clua, Josep Antoni, Editorial Club Universitario, Sant Vicente (Alicante), 2016 publicat a , Estudios Clásicos, 151, Madrid, 2017, p. 208-209.
Ressenya | 2017
Panosa, M. I., "De les fonts antigues a l’escena contemporània. Arqueoescena: un pont entre el passat i el present", METHODOS. Revista de didàctica dels estudis clàssics, 3, p. 55-66.
Article in other journals | 2016
Panosa Domingo, M. I., "The musealization of archaeological sites. Some reflections and guidelines", Conservation & Management of Archaeological Sites, 17, Issue 2,2015, p. 159-174. SCOPUS, Carhus+B / 10.8 (ICDS).
Article in indexed journals | 2016
Ferrer, J.; Panosa, M. Isabel, "Peregrinus et fidelis (pelegrí i fidel)", Anuari. Memòria anual de l'Associació Cultural Sant Fructuós, 15, p. 25-35.
Article in other journals | 2015
Panosa, M.I., Inscripcions ibèriques de les comarques de Tarragona (IICT), Trama 2, ICAC, Tarragona.
Book | 2015
More Publications
Panosa, M. I.; Rodà, I.; Untermann, J., "Les inscripcions ibèriques i llatines del Cogul (les Garrigues)", Revista d’Arqueologia de Ponent, 24, p. 27-40. Carhus+B / 3.862 (ICDS).
Article in indexed journals | 2014
Galisteo, C.; Panosa, M. I., "La banda sonora d’Egipte", Sàpiens, 141, (abril), p. 44-47.
Article in other journals | 2014
Panosa, M.I., "Inscripció ibèrica en un bol de ceràmica de parets fines" a Járrega, R.; Prevosti, M. (eds.), Ager Tarraconensis 4. La vil·la romana dels Antigons, Documenta, 16.4, ICAC, Tarragona, p. 219-221.
Book Chapter | 2014
Panosa Domingo, Maria Isabel, Els ibers del Vallès Oriental, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona.
Book | 2012
Panosa, M.I., Greece and Egypt in the Origin of Drama. The Sacred Context, LAP - Lambert Academic Publishing, Saarbrücken.
Book | 2012
Panosa, M.I., "Historical and Archaeological Heritage and its Social Transfer. Contributions and Challenges", International Journal of Humanities and Social Science, 22, p. 146-151.
Article in other journals | 2012
Panosa, M.I., "Reconstrucció musical i recreació escènica a partir de fonts clàssiques. Evocació. Ressons de l’Olimp", Auriga, 62, p. 19-22. Carhus+C.
Article in indexed journals | 2012
Panosa Domingo, M. Isabel, "Inscripció ibèrica de Molins Nous (Riudoms, Baix Camp)" a M.Prevosti ; J. Guitart., Ager Tarraconensis 2. El poblament, Documenta ; 16.2, ICAC, Tarragona, p. 266-270.
Book Chapter | 2011
Panosa, M.I., De Kese a Tarraco. La població de la Tarragona romanorepublicana, amb especial referència a l’epigrafia, Premis Tarragonès 2007, “Els llibres del Consell”, Arola Editors, Tarragona.
Book | 2009
Panosa, M.I., Grècia i Egipte en l’origen del drama. El context sagrat, Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Col·lecció Hic et Nunc núm. 7, Tarragona.
Book | 2009