Lídia Colominas Barberà

Postdoctoral researcher (R2), Research Department, Beneficiaria ajut Postdoctoral 2012 MINECO.
Member, Research team: Landscape Archaeology (GIAP).
Fields of expertise: Archaeozoology, Landscape Archaeology, Archaeology of Rural Areas, Ancient Diet.
ORCID code: 0000-0001-6838-5814
lcolominas@icac.cat
977249133 ( ext. 226)
Brief CV

L’any 2003 es va llicenciar en Història amb l’especialitat en Arqueologia a la Universitat de Barcelona. El novembre del 2009 va obtenir el doctorat en Arqueologia Prehistòrica a la Universitat Autònoma de Barcelona amb la qualificació d’excel·lent cum laude per unanimitat amb la tesi doctoral “La gestió dels animals al nord-est de la península Ibèrica entre els segles V ane-V dne. Proposta metodològica d’integració de les anàlisis arqueozoològiques als estudis de cronologies històriques”. La tesi va ser dirigida per la Dr Maria Saña i es va publicar a BAR International Series 2480.

Durant els anys de realització de la tesi, va completar la seva formació amb diverses estades a l’estranger (Universitat de Sheffield, UK i Universitat de Basel, Suïssa).

Entre els anys 2008 i 2011 va estar contractada com a tècnica especialista del Laboratori d’Arqueozoologia del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, participant en diversos projectes de recerca.

El setembre del 2011 va obtenir una beca postdoctoral del ‘Programa Nacional de Movilidad’, del Ministerio de Educación del Gobierno de España per desenvolupar la seva pròpia recerca al McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge (UK) (anys 2012-2014).

Des del març del 2015, és investigadora postdoctoral de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. La seva recerca se centra en l’estudi de les interaccions entre els animals i les societats del primer mil·lenni ane i canvi d’era a la Mediterrània occidental des d’una aproximació arqueozoològica. Més concretament, ha desenvolupat la seva recerca en l’estudi de l’alimentació, la ramaderia i les pràctiques rituals d’aquestes societats del passat. A nivell metodològic, ha integrat a la seva recerca les anàlisis paleogenètiques, aplicant aquesta tècnica a l’estudi dels moviments d’animals i de la seva caracterització fenotípica.

Actualment i com a membre del GIAP, està duent a terme un projecte centrat en l’estudi de la ramaderia en zones de muntanya per tal d’avaluar les interaccions entre els animals domèstics i els grups humans que van explotar aquest espais i com aquestes interaccions van transformar aquests paisatges altimontans.