Jordi Hernández Gasch

Visiting researcher (R3), Research Department.
Member, Research team: Protohistoric Archaeology.
Fields of expertise: Protohistory, The Talayotic World, Funerary archaeology.
ORCID code: 0000-0002-9626-1904
jhernandez@icac.cat
Publications
Hernández Gasch, J.; Munar Grimalt, M.; Burgaya Martínez, B., "Intervenció Arqueològica a la necròpolis de Son Real (Cementiri dels Fenicis). Santa Margalida, Mallorca. Any 2015", Memòria del Patrimoni Cultural. Intervencions autoritzades pel Consell de Mallorca, MPC, 16-17, Departament de Cultura Patrimoni i Esports - Consell de Mallorca, Palma, p. 232.
Book Chapter | 2018
Hernández Gasch, J.; Munar Grimalt, M.; Burgaya Martínez, B., "Intervenció Arqueològica a la necròpolis de Son Real (Cementiri dels Fenicis). Santa Margalida, Mallorca. Any 2016. Expedient Patrimoni Històric del Consell de Mallorca: 222/2016", Memòria del Patrimoni Cultural. Intervencions autoritzades pel Consell de Mallorca, MPC, 16-17, Departament de Cultura Patrimoni i Esports - Consell de Mallorca, Palma, p. 290.
Book Chapter | 2018
Hernández Gasch, J.; Munar Grimalt, M.; Burgaya Martínez, B., "Intervenció Arqueològica a la necròpolis de Son Real (Cementiri dels Fenicis). Santa Margalida, Mallorca. Any 2017. Expedient Patrimoni Històric del Consell de Mallorca: 296/2017", Memòria del Patrimoni Cultural. Intervencions autoritzades pel Consell de Mallorca, MPC, 16-17, Departament de Cultura Patrimoni i Esports - Consell de Mallorca, Palma, p. 77.
Book Chapter | 2018
Hernández Gasch, J.; Munar Grimalt, M.; Burgaya Martínez, B., "Intervenció Arqueològica a la necròpolis de Son Real (Cementiri dels Fenicis). Santa Margalida, Mallorca. Anys 2012-2017", Memòria del Patrimoni Cultural. Intervencions autoritzades pel Consell de Mallorca, MPC, 16-17, Departament de Cultura Patrimoni i Esports - Consell de Mallorca, Palma, p. 1365.
Book Chapter | 2018
Hernández-Gasch, J., "Ceràmiques comunes, de cuina i vaixella fina de producció ibèrica, itàlica i nord-africana en els contextos rituals del turriforme esglaonat de Son Ferrer (Calvià, Mallorca)", Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d'estudis històrics, 74, p. 15-59.
Article in other journals | 2018
More Publications
Gelabert Olivera, M.; Hernández-Gasch, J.; Puig Palerm, A., "Updating knowledge: architecture, use and chronology of the Late Bronze Age stepped monuments in Mallorca", Trabajos de Prehistoria, 75 (1, gener-juny), p. 128-145. JCR (ISI), Factor d'impacte: 0.436 Q4 (Anthropology); Scopus.
Article in indexed journals | 2018
Hernández-Gasch, J., "Les ceràmiques de vernís negre al jaciment arqueològic de Son Ferrer (Calvià, Mallorca) i el seu context balear", Empúries, 57, p. 9-24.
Article in other journals | 2018
Hernández-Gasch, J., "Ceràmiques comunes, de cuina i vaixella fina de producció punicoebusitana en els contextos rituals del turriforme esglaonat de Son Ferrer (Calvià, Mallorca)", Butlletí de la Societat Arqueológica Luliana, 73, p. 15-59.
Article in other journals | 2017
Hernández-Gasch, J.; Cardona López, F.; Burgaya Martínez, B.; Munar Grimalt, M., "Estructures inèdites al sector nord de la necròpolis de Son Real, solucions de preservació del conjunt monumental i amenaces" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Consell Insular de Menorca, Maó, p. 85-94.
Article in Conference Proceedings | 2017
Rivas Llompart, M.; Hernández-Gasch, J.; Puig Palerm, A.; Burgaya Martínez, B.; Munar Grimalt, M., "La redescoberta del patrimoni arqueològic del municipi de Muro (Mallorca): recerca, restauració i difusió social de l’assentament de l’edat del ferro de Son Serra" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Consell Insular de Menorca, Maó, p. 401-409.
Article in Conference Proceedings | 2017
Celma, M.; Hernández-Gasch, J.; Antolín, F., "Consum alimentari i explotació forestal durant l’edat del ferro al poblat de Biniparratx Petit (Sant Lluís, Menorca)", Revista de Menorca, 96, p. 143-168.
Article in other journals | 2017
Hernández-Gasch, J.; Burgaya Martínez, B.; Munar Grimalt, M., "Informe anual de la intervenció arqueològica a la necròpolis de Son Real (Cementiri dels Fenicis). Any 2012", Memòria del patrimoni cultural. Intervencions autoritzades pel Consell de Mallorca, Memòria del patrimoni cultural 14-15, Consell de Mallorca, p. 141.
Book Chapter | 2016
Hernández-Gasch, J.; Burgaya Martínez, B.; Munar Grimalt, M., "Informe anual de la intervenció arqueològica a la necròpolis de Son Real (Cementiri dels Fenicis). Any 2013", Memòria del patrimoni cultural. Intervencions autoritzades pel Consell de Mallorca, Memòria del patrimoni cultural 14-15, Consell de Mallorca, p. 198.
Book Chapter | 2016
Hernández-Gasch, J.; Burgaya Martínez, B.; Munar Grimalt, M., "Informe anual de la intervenció arqueològica a la necròpolis de Son Real (Cementiri dels Fenicis). Any 2014", Memòria del patrimoni cultural. Intervencions autoritzades pel Consell de Mallorca, Memòria del patrimoni cultural 14-15, Consell de Mallorca, p. 194.
Book Chapter | 2016