Maria Gemma Garcia Llinares

Visiting PhD student (R1), Research Department.
Member, Research team: Christian and Late Antiquity Archaeology.
Fields of expertise: Late Antiquity, Urbanism.
ORCID code: 0000-0003-4598-7286
ggarcia@icac.cat
+34 977 249 133
Brief CV

Investigadora que centra la seva recerca en la seu espiscopal d’Ègara (Terrassa, Vallès Occidental) i en el món de l’antiguitat tardana. Treballa amb el Dr. J.M. Macias i l’arqueolòleg municipal Antonio Moro en el projecte de documentació arquitectònica d’aquest jaciment.

Des del setembre de 2015 forma part del projecte d’intervenció arqueològica a l’església de Sidillà (Foixà, Baix Empordà) dirigit per la professora G. Ripoll de la UB.

Compagina la recerca amb la tasca com a professora d’Art Cristià Antic a la Facultat Antoni Gaudí i com a professora a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa.