Francesc Rodríguez Martorell

Visiting PhD student (R1), Research Department.
Member, Research team: Christian and Late Antiquity Archaeology.
Fields of expertise: Late Antiquity, High Middle Ages, Instrumentum domesticum (ceramology, etc.), Production and Commerce in Antiquity.
ORCID code: 0000-0002-4700-5023
frodriguez@icac.cat
977249133
Teaching
 • Reglada / Màster
  14/03/2016
  Professor/a de cursos en el marc de Màsters
  Un cataplus a Tarracona? (o quan arqueologia i fonts van de la mà)
  Màster en Arqueologia Clàssica (ICAC-URV-UAB), Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Universitat Rovira i Virgili i Universitat Autònoma de Barcelona
  Investigador convidat en el seminari lectiu “Un cataplus a Tarracona? (o quan arqueologia i fonts van de la mà)” dins l’assignatura Fonts textuals per a la investigació històrica. Epigrafia i papiro­logia, Fonts textuals per a la interpretació de l’antiguitat i Religió i mitologia del món clàssic del Màster en Arqueologia Clàssica (ICAC-URV-UAB)

  43_3sem_epigr