Ferran Gris Jeremias

Visiting postdoctoral researcher (R2), Research Department.
Member, Research team: Ancient Topography Seminar (SETOPANT).
Fields of expertise: New Technologies applied to Archaeology, Archaeology of Architecture.
ORCID code: 0000-0002-5417-7990
gris@coac.cat
Brief CV

Llicenciat en Arquitectura (M. Arch.) a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès i Reconeixement de l’excel·lent qualitat del Projecte Final de Carrera(Universitat Politècnica de Catalunya 2007). Màster en Arqueologia Clàssica i Premi extraordinari de Final d’Estudis de Màster (Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Català d’Arqueologia Clàssica 2012). Doctor en Arqueologia amb menció europea (Universitat Rovira i Virgili 2015) amb la tesi “Escenografía del poder en la Arquitectura Romana. Una reflexión metodológica para su estudio.” dirigida pel professor Ricardo Mar. Va ser becàri FI de la Generalitat de Catalunya (2012-2015). Actualment compagina la recerca dins de l’equip Seminari de Topografia antiga (SETOPANT) amb l’exercici d’arquitecte en projectes d’intervenció en el patrimoni.