Arnau Garcia Molsosa

Visiting postdoctoral researcher (R2), Research Department.
Member, Research team: Landscape Archaeology (GIAP).
Fields of expertise: Landscape Archaeology, Archaeology of High Mountain Areas, GIS, Archaeomorphology.
ORCID code: 0000-0001-5416-2986
agarcia@icac.cat
Brief CV

Doctor en arqueologia per la Universitat Rovira i Virgili amb la tesi titulada “Arqueologia dels paisatges culturals del massís del Montseny. Dinàmiques històriques de la prehistòria a l’edat mitjana”.

Membre del Grup d’Investigació en Arqueologia del Paisatge (GIAP – ICAC), la seva línia de treball s’emmarca en l’estudi del registre arqueològic en el context de programes interdisciplinars de recerca sobre els processos històrics dels paisatges mediterranis. La seva activitat de recerca inclou la gestió de sistemes Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS), creació i gestió de bases de dades arqueòlogiques, fotogrametria aplicada al registre arqueològic, prospeccions arqueològiques ¡ direcció excavacions.

Com a investigador post-doctoral dirigeix els projectes “Paisatges Culturals de l’Alt Congost. Recerca Arqueològica, transferència de coneixement i proposta de socialització de resultats” i codirigeix el projecte “Estudi territorial dels paisatges culturals del Vallès – Montseny”.