Anna Artina

Visiting PhD student (R1), Research Department.
Member, Research team: Archaeometry and Artistic Productions (ArPA).
Fields of expertise: Archaeometry, Artistic Productions, Geoarchaeology.
ORCID code: 0000-0002-4340-1109
aartina@icac.cat
Publications
Artina, A., "Intervenciones arqueológicas en la fortificación renacentista de Dalt Vila. Eivissa, Illes Balears" a Actas VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears Coord. Montserrat Anglada Fontestand, Mateu Riera Rullan, Antonia Marínez Ortega, Actas VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, 30 de setembre i 1 i 2 d´ octubre de 2016 (Menorca, 30 septiembre 1-2 Octubre de 2016), Consell Insular de Menorca, Secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosfia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, Menorca, p. 359-369.
Article in Conference Proceedings | 2016
Artina, A., "La cantera de Roda de Berà I (Tarragona)" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 319-321.
Article in Conference Proceedings | 2015
Artina, A.; Benimeli, R., "La pedrera de l’Elies: passat, present i futur", Boi. Centre d'estudis Rodencs, 30 Tercera època [PRIMAVERA 2013], p. 6.
Article in other journals | 2013