Inscripcions ibèriques de les comarques de Tarragona

(IICT)

Aquest llibre s’emmarca dins del projecte Corpus d’Inscripcions Ibèriques de Catalunya (CIIC), que té com a objectiu actualitzar el conjunt de les inscripcions ibèriques del territori català i ampliar-ne la informació.

Concretament, aquest volum recull el material epigràfic de les comarques tarragonines, amb un total de 58 inscripcions comentades. D’una banda, conté documents ja publicats anteriorment que han estat revisats i reestudiats amb relació als darrers avenços en epigrafia ibèrica. De l’altra, incorpora nous epígrafs descoberts recentment en els jaciments arqueològics o que s’han retrobat els darrers anys en fons museogràfics.

Inscripcions ibèriques de les comarques de Tarragona ofereix noves propostes en la interpretació d’alguns textos d’acord amb l’estat actual de coneixement de la llengua ibèrica i s’hi aporten totes les dades contextuals que ha estat possible reunir per a cada exemplar.

L’obra pot interessar tant els estudiosos de la llengua ibèrica com els arqueòlegs iberistes, i a totes les persones que vulguin conèixer el passat de les comarques tarragonines.

Més informació

Entrevista a l’autora: “L’escriptura ibèrica neix per raons comercials”