ARCHIVE CORRESPONDING TO THE YEAR:2019
Carruesco, J.; Reig, M., "Representacions del passat en els poemes homèrics i relats externs a la trama", Ítaca. Quaderns catalans de cultura clàssica, 34. Carhus+D.
Article in indexed journals | 2019
Carruesco, J.; Reig, M., "Representacions del passat en els poemes homèrics i relats externs a la trama", Itaca, 34. Carhus+D.
Article in indexed journals | 2019
Garcia, A.; Orengo, H.A.; Conesa, F.C.; Green, A.S.; Petrie, C.A., "Remote Sensing and Historical Morphodynamics of Alluvial Plains. The 1909 Indus Flood and the City of Dera Gazhi Khan (Province of Punjab, Pakistan)", Geosciences, 9(1), p. 21. JCR (ISI), SCOPUS.
Article in indexed journals | 2019
Matteazzi, M., Il paesaggio trasformato. La pianura a sud di Padova tra Romanizzazione e Tarda Antichità, International Series, British Archaeological Reports, Oxford.
Book | 2019
Petrie, C.A.; Orengo, H.A.; Green, A.S.; Walker, J.R.; Garcia, A.; Conesa, F.; Knox, J.R; Sing, R.N., "Mapping Archaeology While Mapping an Empire: Using Historical Maps to Reconstruct Ancient Settlement Landscapes in Modern India and Pakistan", Geosciences, 9(1), p. 11. JCR (ISI), SCOPUS.
Article in indexed journals | 2019
Reig, M., "Pròleg a l’edició d’Eurípides de la Bernat Metge" a Aluja, R., Medea, Hipòlit d'Eurípides, Casa dels clàssics, Bernat Metge, Barcelona.
Book Chapter | 2019
Reig, M., "Plató i el teatre de Palau i Fabre" a Guerrero, M., Simposi Internacional Josep Palau i Fabre (1917-2008). L’Alquimista., Barcelona.
Book Chapter | 2019